望嶽(西嶽崚嶒竦處尊)

西嶽崚嶒竦處尊,
諸峰羅立如兒孫。
安得仙人九節杖,
拄到玉女洗頭盆。
車箱入谷無歸路,
箭栝通天有一門。
稍待秋風涼冷後,
高尋白帝問真源。

 

Vọng nhạc (Tây Nhạc lăng tằng tủng xứ tôn)

Tây Nhạc lăng tằng tủng xứ tôn,
Chư phong la lập như nhi tôn.
An đắc tiên nhân cửu tiết trượng,
Trụ đáo Ngọc Nữ tẩy đầu bồn.
Xa tương nhập cốc vô quy lộ,
Tiễn quát thông thiên hữu nhất môn.
Sảo đãi thu phong lương lãnh hậu,
Cao tầm Bạch Đế vấn chân nguyên.

 

Dịch nghĩa

Núi Tây Nhạc đứng nghiêm trang chót vót
Các ngọn núi khác đứng la liệt xung quanh như cháu con
Sao có được chiếc gây tiên chín đốt
Để chống mà đi đến chỗ chậu gội đầu của Ngọc Nữ
Nếu cỗ xe đi vào hang, sẽ không có lối quay trở lại
Hang hẹp mà có lối thông thiên thẳng như đường đẩy mũi tên
Muốn đợi một chút để sau khi gió thu thổi mát lạnh
Mới leo lên tìm Bạch Đế để hỏi cho rõ chân nguyên


Bài thơ làm khi nhà thơ trên đường đi tới Hoa Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tây Nhạc chơi vơi ngất khoảng trên
Núi non con cháu đứng quanh bên
Gội đầu muốn tới xem thau ngọc
Đỡ bước tìm đâu được gậy tiên?
Vào động xe đi không lối lại!
Suốt trời tên đặt một đường xuyên!
Gió thu hãy đợi chiều êm mát
Vua Trắng tìm lên hỏi chuyện huyền...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Non tây vòi vọi vút lên trên,
Các ngọn cháu con chực sẵn bên.
Gậy phép người tiên mong có được,
Thau thơm Ngọc Nữ muốn leo lên.
Nẻo về, vào động, xe không lối,
Một cửa, lên trời, vút mũi tên.
Hãy đợi gió tây mang mát lại,
Lên thăm Bạch Đế hỏi cơ duyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Tây Nhạc vươn cao chót vót
Như cháu con núi khác đứng quanh
Gậy tiên chín đốt hằng mong
Bồn đầu Ngọc Nữ thoả lòng đến xem
Nguyên cỗ xe vào hang khó ngoặt
Chỉ một đường thắng tắp lên trời
Gió thu đợi thổi mát rồi
Lên tìm Bạch Đế hỏi coi ngọn nguồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vút cao Tây Nhạc đứng nghiêm trang,
Núi cháu núi con vây xếp hàng.
Sao có gậy tiên được chín đốt,
Chống đi đến chậu điểm trang ngàn.
Vào hang không lối xe ra lại,
Lối thẳng thông thiên hẹp ở hang.
Muốn đợi gió thu thổi mát lạnh,
Mới tìm Bạch Đế hỏi chân nguyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời