Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoài cổ (143) núi (61)

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 22:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2024 07:55

行醫過千仞懷古

醫囊幾度此山行,
感昔傷今未已情。
野鳥向人言往事,
青苔鎖壁篆同盟。
殘雲欲起成圍陣,
落石猶分伏路兵。
最是關情無處寫,
斜陽牧笛隔溪聲。

 

Hành y quá Thiên Nhận hoài cổ

Y nang kỷ độ thử sơn hành,
Cảm tích thương kim vị dĩ tình.
Dã điểu hướng nhân ngôn vãng sự,
Thanh đài toả bích triện đồng minh.
Tàn vân dục khởi thành vi trận,
Lạc thạch do phân phục lộ binh.
Tối thị quan tình vô xứ tả,
Tà dương mục địch cách khê thanh.


Núi Thiên Nhận ở Nghệ An.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Qua lại thuốc thang mấy độ thừa,
Cảnh này chưa khỏi cảm thương cho.
Trên thành rêu đóng, ghi lời ước,
Ngoài nội chim kêu, nhắc chuyện xưa.
Mây kéo dậy trời vây cả núi,
Đá lăn vào bụi nấp ven bờ.
Bút nào tả xiết tình này nhỉ?
Tiếng suối chiều xen tiếng sáo đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuốc thang qua lại bao lần,
Cảnh này chưa khỏi tần ngần cảm thông.
Trên thành lời ước rêu phong,
Chim kêu ngoài nội, nhắc lòng chuyện xưa.
Vây non mây kéo trời mưa,
Đá lăn vào bụi nấp thưa ven bờ.
Bút nào tả xiết tình thơ?
Suối chiều xen tiếng sáo đưa gợi tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời