登五行山留題

五行秀色鬱岧嶢,
海上三神定不遙。
日月九天迴洞口,
波濤萬里蕩山腰。
晴空石壁生寒雨,
夜半鐘聲落嫩潮。
覽此江山奇勝絕,
生教塊礧一時消。

 

Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề

Ngũ Hành tú sắc uất thiều nghiêu,
Hải thượng tam thần định bất dao.
Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu,
Ba đào vạn lý đãng sơn yêu.
Tình không thạch bích sinh hàn vũ,
Dạ bán chung thanh lạc nộn triều.
Lãm thử giang sơn kỳ thắng tuyệt,
Sinh giao khối lôi nhất thì tiêu.

 

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp núi Ngũ Hành rậm rạp tít trên cao
Ba vị thần trên biển yên vị không xa
Bầu trời bao la ngoài cửa động mặt trăng mặt trời chạy vòng quanh
Nghìn dặm sóng bát ngát vỗ bên sườn núi
Trời quang vách đá sinh mưa lạnh
Nửa đêm tiếng chuông rơi xuống ngọn triều mới lên
Ngắm cảnh non sông đẹp tuyệt kỳ nơi đây
Bỗng chốc mọi uất kết trong lòng đều tan biến


Núi Ngũ Hành ở tỉnh Quảng Nam, sản xuất đá cẩm thạch rất quý. Đá đủ năm sắc nên gọi là Ngũ Hành.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Khoa

Ngũ Hành rực rỡ, ngất tầng cao,
Mặt biển non tiên chẳng khác nào.
Thỏ mọc ác tà vòng trước động,
Cồn dâng sóng vỗ rộn lưng đèo.
Trời quang, vách đá đầm hơi nước,
Đêm vắng, hồi chuông rớt ngọn triều.
Ngắm cảnh non sông kì tuyệt ấy,
Nợ đời bỗng chốc chẳng còn đeo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Hành đẹp nhất vút trời cao,
Trên biển thần tiên chẳng khác nào.
Nhật nguyệt đủ vòng về cửa động,
Sóng dâng muôn dặm rửa lưng đèo.
Trời quang vách đá sinh mưa lạnh,
Chuông vọng nửa đêm rớt ngọn triều.
Ngắm thử non sông tuyệt cảnh ấy,
Nợ đời nặng trĩu một thời tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời