16/01/2021 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không Đồng sơn
崆峒山

Tác giả: Đàm Tự Đồng - 譚嗣同

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2010 03:31

 

Nguyên tác

斗星高被眾峰吞,
莽蕩山河劍氣昏。
隔斷塵寰雲似海,
劃開天路嶺為門。
松拿霄漢來龍斗,
石負苔衣挾獸奔。
四望桃花紅滿谷,
不應仍問武陵源。

Phiên âm

Đẩu tinh cao bị chúng phong thôn,
Mãng đãng sơn hà kiếm khí hôn.
Cách đoạn trần hoàn vân tự hải,
Hoạch khai thiên lộ lĩnh vi môn.
Tùng nã tiêu hán lai long đẩu,
Thạch phụ đài y hiệp thú bôn.
Tứ vọng đào hoa hồng mãn cốc,
Bất ưng nhưng vấn Vũ Lăng nguyên.

Bản dịch của Đông Xuyên

Nuốt sao, ngọn ngọn, núi cao vời,
Rừng rậm, sông cồn, kiếm ngụt hơi.
Cõi bụi, biển mây ngăn bát ngát,
Lối trời, cửa núi mở chơi vơi.
Thông vươn vòm biếc: rồng đua lượn,
Đá cõng rêu xanh: thú chạy dài.
Ngó động phía tây, đào đỏ ối,
Vũ Lăng, giờ khỏi hỏi ai ai.
Nguồn: Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc, NXB Văn học, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Tự Đồng » Không Đồng sơn