Trèo núi Lương Phủ chừ ngựa bị bịnh,
Gan leo Thái Sơn chừ mây cản lối.
Mây không mở lối chừ ngày không mưa,
Quay ngắm đất Lỗ chừ biết nơi nào.

tửu tận tình do tại