Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:37

Từ bữa anh về xuôi,
Âm thầm tôi với tôi.
Tình đời ngây mặt nước,
Tin bạn ngóng chân trời…
Trà sớm thơ ngâm lạnh,
Đèn khuya râu mọc dài.
Súng rền, năm sắp hết,
Sông núi rộn lòng ai!


Nguồn: Huỳnh Ái Tông, Văn học miền Nam (1954-1975), Hiên Phật Học ấn hành, 2012