20/09/2020 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Lương Sơn

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:37

 

Từ bữa anh về xuôi,
Âm thầm tôi với tôi.
Tình đời ngây mặt nước,
Tin bạn ngóng chân trời…
Trà sớm thơ ngâm lạnh,
Đèn khuya râu mọc dài.
Súng rền, năm sắp hết,
Sông núi rộn lòng ai!
Nguồn: Huỳnh Ái Tông, Văn học miền Nam (1954-1975), Hiên Phật Học ấn hành, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Nhớ Lương Sơn