34.00
Nước: Việt Nam (Hồ, thuộc Minh)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Phạm Nhữ Dực (41 bài)
- Lê Cảnh Tuân (12 bài)
- Nguyễn Biểu (2 bài)
- Bùi Bá Kỳ (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tản Đà (1 bài)
- Phan Kế Bính (1 bài)
- Phạm Đình Nhân (1 bài)
- Đông Xuyên (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 11/07/2005 14:50 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/04/2006 10:36 bởi Vanachi
Đặng Dung 鄧容 là con Đặng Tất, một tướng tài thời Hậu Trần. Năm sinh và năm mất của ông không rõ, chỉ biết ông là người làng Tả Thiên Lộc, huyện Phỉ Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Giận cha mình bị vua Giản Định giết oan (1408) vì lời gièm pha của gian thần sau trận Bồ Cô, ông đem quân từ Thuận Hoá về Thanh Hoá, tôn Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, và được giữ chức Đồng bình chương sự. Ông cùng Nguyễn Cảnh Dị nhiều lần trực tiếp chiến đấu với quân Minh.

Đêm tháng 9 năm Quý Tỵ (1413), Đặng Dung đánh úp doanh trại giặc và suýt nữa bắt sống tướng Minh Trương Phụ (vì không biết rõ mặt nên Phụ lợi dụng đêm tối dùng thuyền nhẹ trốn thoát được). Tháng 11 năm 1413, vua tôi nhà Hậu Trần thế cô cuối cùng bị quân Minh bắt giải về Yên Kinh. Đại Việt sử ký toàn thư không có chép gì về cái chết của ông. Theo Ngô…

 

Tuyển tập chung