15.00
Nước: Việt Nam (Hồ, thuộc Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Dung (1 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Phạm Nhữ Dực (41 bài)
- Lê Cảnh Tuân (12 bài)
- Nguyễn Biểu (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/07/2008 02:16 bởi Vanachi
Bùi Bá Kỳ 裴伯琦 (?-?) chưa rõ sinh và mất năm nào, người làng Phù Nội châu Hạ Hồng. Vì là họ ngoại của nhà Trần, nên ngay từ hồi còn nhỏ, Bùi Bá Kỳ đã được hầu hạ cạnh vua. Khi lớn lên, làm quan đến ngũ phẩm và từng là một tỳ tướng của Trần Khát Chân.

Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã tìm mọi cách để giết hại con cháu nhà Trần. Bùi Bá Kỳ do đó sợ bị vạ, bèn chạy đi cầu cứu nhà Minh đem quân sang diệt nhà Hồ. Về khách quan mà nói, Bùi Bá Kỳ đã làm cái việc “rước voi về giày mả tổ” mà không tự biết.

Tác phẩm: hiện còn 1 bài thơ và 1 bài biểu.

 

Tuyển tập chung