Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
55 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 09/09/2018 23:04 bởi Vanachi
Nguyễn Đức Vân sinh năm 1900. Ông nội là Nguyễn Đức Tân, đậu cử nhân, làm quan tới chức hành tẩu, từng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương, có công lớn với dân làng nên được dân làng lập đền thờ sống. Cha là Nguyễn Đức Công (tức Hoàng Trọng Mậu), từng đậu đầu xứ, nhưng đã bỏ chốn khoa trường để dấn thân cứu quốc, tham gia phong trào Đông Du - Việt Nam Quang phục Hội, được vua Duy Tân mật phong Tổng tư lệnh nghĩa quân, sau bị thực dân Anh bắt giao cho thực dân Pháp đem về nước kết án xử bắn cùng một lúc và chôn chung một hố với người đồng hương đồng chí là Nguyễn Thúc Đường.

Ông Vân là con thứ hai trong gia đình bốn người con trai. Anh trai ông cũng qua đời trong phong trào Đội Quyên, Đội Phấn. Bản thân ông, do gia sản bị tịch thu hết lần này đến lượt khác, nên phải nghỉ học ở nhà làm…

 

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Bá Kỳ (Việt Nam)

Diệu Nhân ni sư (Việt Nam)

Đại Xả thiền sư (Việt Nam)

Đào Sư Tích (Việt Nam)

Đoàn Xuân Lôi (Việt Nam)

Hồ Nguyên Trừng (Việt Nam)

Khuất Nguyên (Trung Quốc)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Lý Nhân Tông (Việt Nam)

Lý Thái Tổ (Việt Nam)

Lý Thái Tông (Việt Nam)

Nguyễn Pháp (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Xuân Ôn (Việt Nam)

Phạm Nhữ Dực (Việt Nam)

Pháp Loa thiền sư (Việt Nam)

Quảng Nghiêm thiền sư (Việt Nam)

Thường Chiếu thiền sư (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)