Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
23 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 10/09/2018 23:04 bởi Vanachi
Nguyễn Đức Vân sinh năm 1900. Ông nội là Nguyễn Đức Tân, đậu cử nhân, làm quan tới chức hành tẩu, từng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương, có công lớn với dân làng nên được dân làng lập đền thờ sống. Cha là Nguyễn Đức Công (tức Hoàng Trọng Mậu), từng đậu đầu xứ, nhưng đã bỏ chốn khoa trường để dấn thân cứu quốc, tham gia phong trào Đông Du - Việt Nam Quang phục Hội, được vua Duy Tân mật phong Tổng tư lệnh nghĩa quân, sau bị thực dân Anh bắt giao cho thực dân Pháp đem về nước kết án xử bắn cùng một lúc và chôn chung một hố với người đồng hương đồng chí là Nguyễn Thúc Đường.

Ông Vân là con thứ hai trong gia đình bốn người con trai. Anh trai ông cũng qua đời trong phong trào Đội Quyên, Đội Phấn. Bản thân ông, do gia sản bị tịch thu hết lần này đến lượt khác, nên phải nghỉ học ở nhà l…

 

Thơ dịch tác giả khác