Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài thơ, 1 bài dịch
Tạo ngày 05/04/2007 08:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/10/2008 06:44 bởi Vanachi
Nguyễn Trọng Cẩn (1900-1947) hiệu Hoài Nam, sinh tại Quảng Bình, mất do trúng đạn của quân Pháp. Ông theo học chữ nho trong khi chữ quốc ngữ và chữ Pháp đã phổ biến, đến năm 1918 vào Huế dự kỳ thi hương cuối cùng. Không đỗ, ở luôn tại đó làm nghề viết báo. Ông có trí nhớ hơn người, văn viết lưu loát, tự nhiên, là chủ bút tạp chí Thần kinh (Huế, 1927). Đến năm 1929, ông lui về nguyên quán làm thuốc và dạy chữ Hán. Ông đã xuất bản tập thơ Tiếng cuốc canh khuya ở Huế năm 1937.

 

Hoạ 10 bài Khuê phụ thán của Thượng Tân Thị

Tiếng cuốc canh khuya (1937)

Thơ dịch tác giả khác