Lý Nhân Tông 李仁宗 (23/2/1066 - 1/1127) tên thật là Lý Càn Đức 李乾德, là con trưởng Lý Thánh Tông và phu nhân Ỷ Lan, sinh ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ niên hiệu Long Chương Thiên Tự thứ nhất (tức ngày 23-2-1066). Lên ngôi từ năm 7 tuổi, làm vua 56 năm. Mất tháng Mười hai năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất (từ 4-1 đến 31-1-1127).

Ông là một vị vua kiệm ước, nhân ái và có tài, từng được Lê Quý Đôn (trong Toàn Việt thi lục) khen: “xứng đáng là vị anh quân đời Lý”. Được các bề tôi giỏi hết lòng giúp đỡ và nhân dân ủng hộ, triều đại ông đã có những chiến công lừng lẫy, mấy lần đánh nam dẹp bắc thắng lợi, đạp tan âm mưu xâm lược của nhà Tống. Về nội trị, ông rất quan tâm đến công việc nhà nông, thường đi xem dân gặt hái, xuống chiếu cấm giết trâu... Đặc biệt, qua những…

 

Tuyển tập chung