15.00
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Huệ Chi (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 04/06/2006 07:23 bởi Vanachi
Trí Huyền thiền sư 智玄禪師 (1070-1130) họ Kiều 喬, sống cùng thời với Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Từng mở đạo tràng ở Thái Bình, đón Thiền sư Từ Đạo Hạnh tới đàm đạo về thiền học. Tung tích bí ẩn, không được rõ lắm.

 

Tuyển tập chung