Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thường Kiệt (3 bài thơ)
- Đạo Hạnh thiền sư (5 bài thơ)
- Không Lộ thiền sư (2 bài thơ)
- Mãn Giác thiền sư (1 bài thơ)
- Vạn Hạnh thiền sư (5 bài thơ)
Tạo ngày 03/06/2006 07:23 bởi Vanachi
Trí Huyền thiền sư 智玄禪師 (1070-1130) họ Kiều 喬, sống cùng thời với Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Từng mở đạo tràng ở Thái Bình, đón Thiền sư Từ Đạo Hạnh tới đàm đạo về thiền học. Tung tích bí ẩn, không được rõ lắm.