Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2005 23:19 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/05/2006 17:49 bởi Vanachi
Viên Học thiền sư 圓學禪師 (1072-1136) họ Hoàng 黃, ở làng Như Nguyệt chùa Đại An, huyện Tế Giang Bắc Ninh. Thuở nhỏ đã liễu thông kinh sử. Khi nghe 1 câu của thiền sư Chân Không mà Sư được giác ngộ. Về sau Sư rất tinh cần tu tập đạo hành càng ngày càng cao. Quanh năm chỉ khoác một chiếc cà sa, mùa rét cũng như mùa nóng. Bình bát tích tượng chẳng rời thân, sự tuỳ duyên giáo hoá. Tuỳ theo căn cơ từng người sư chỉ dạy đến nơi đến chốn, cho đến việc đắp đường sửa cầu, chẳng việc nào mà sư không đích thân ra làm và khuyên bảo mọi người làm.

Về sau Sư trung tu chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cầm và đúc một quả chuông lớn ở đó. Đến năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư thị tịch thọ 64 tuổi (14-7-1136).

Tác phẩm hiện còn một bài thơ.

 

Tuyển tập chung