Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Huệ Chi (1 bài)
Tạo ngày 21/06/2008 11:15 bởi Vanachi
Quốc sư Viên Thông 圓通 (1080-1151) tên thật là Nguyễn Nguyên Ức 阮元憶, người hương Cổ Hiền, sau dời nhà đến phường Thái Bạch, thành Thăng Long, là con thiền sư Bảo Giác 寳覺, giữ chức Tả hữu giai tăng lục đời Lý Nhân Tông (1072-1128). Do ảnh hưởng của gia đình nên ông xuất gia từ sớm, lấy pháp hiệu là Viên Thông, là người đứng đầu thế hệ thứ mười tám, dòng thiền Nam phương. Về sau, nhờ tài năng đặc biệt, ông đỗ đầu trong nhiều khoa thi của triều đình, như khoa tam giáo năm Hội Phong thứ sáu (1097), khoa thiên hạ toàn tài năm Long Phù thứ tám (1108) và đã được phong từ chức Đại văn đến chức Tả hữu giai tăng thống, nội cung phụng, tri giáo môn công sự, truyền giảng âm tạng văn chương ứng chế, hộ quốc sự. Từng trình bày với vua Lý Thần Tông (1128-1137) về lẽ hưng vong trị loạn của xã tắc, được vua…

 

Tuyển tập chung