Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 23:21

聞鐘

六識常昏終夜苦,
無明被覆久迷慵。
晝夜聞鐘開覺悟,
懶神靜卻得神通。

 

Văn chung

Lục thức thường hôn chung dạ khổ,
Vô minh bị phú cửu mê dung.
Trú dạ văn chung khai giác ngộ,
Lãn thần tĩnh khước đắc thần thông.

 

Dịch nghĩa

Lục thức thường mờ tối, khổ sở thâu đêm,
[Vì bị] vô minh che lấp mà lâu nay mê lầm biếng nhác.
Đêm ngày nghe tiếng chuông, bừng tỉnh ngộ,
Thần lười rũ sạch, tinh thần được thông suốt.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Sáu trần ám ảnh khổ đêm trường
Tối tăm che lấp mãi mơ mòng
Nghe chuông sớm tối lòng khai mở
Hết lười thì sẽ được thần thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Sáu căn ám ảnh, khổ đêm dài,
Tăm tối sinh ra biếng nhác hoài.
Hôm sớm nghe chuông hồn tỉnh thức,
Thần thông được gặp, hết thần lười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Từ

Sáu thức tối tăm khổ đêm dài
Vô minh che đậy mãi mê say
Sớm tối nghe chuông, lòng tỉnh giấc
Thần lười dứt sạch, được thần thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Sáu thức tối tăm khổ đêm trường
Vô minh che lấp mịt mờ sương
Ngày đêm chuông thỉnh tâm khai ngộ
Thần lười chết sạch, được thần thông


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sáu thức tối mờ khổ sắc không
Vô minh sinh biếng nhác mê lầm
Đêm ngày nghe chuông chùa bừng tỉnh
Thần lười rũ sạch được thần thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáu thức mịt mờ khổ suốt đêm
Vô minh che lấp mãi mê lầm
Tiếng chuông sớm tối bừng khai ngộ
Dứt được thần lười đạo pháp thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu thức tối mờ đêm khổ dài,
Vô minh che lấp biếng lâu nay.
Đêm ngày chuông vẳng bừng khai ngộ,
Thần được thông, lười rũ sạch ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tối mờ sáu thức đêm dài,
Vô minh che lấp lâu nay mê lầm.
Đêm ngày chuông vẳng khai tâm,
Thần lười rũ sạch tinh thần được thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời