Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2006 07:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/06/2006 09:14

答徐道行真心之問

玉裏秘聲演妙音
個中滿目露禪心
河沙境是菩提道
擬向菩提隔萬尋

 

Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn

Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm
Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo
Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tầm.

 

Dịch nghĩa

Những thanh huyền bí trong viên ngọc phát ra những âm vang kỳ diệu
Trong đó ý thiền hiện ra rành rành
Cảnh giới nhiều như cát bụi đều là cõi Bồ Đề
Nhưng nếu dụng tâm đi tìm Bồ Đề thì sẽ xa vô cùng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Thầm nghe tiếng ngọc cất lên
Rõ ràng trong ngọc lẽ thiền hiện ra
Toàn là cảnh Phật quanh ta
Nhọc công tìm kiếm lại xa vô cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Diệu kỳ tiếng ngọc vang vang
Nhiệm màu lẽ đạo nhẹ nhàng hiện ra
Chung quanh đều cõi Phật Đà
Nhọc lòng tìm kiếm càng xa muôn phần

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tiếng huyền trong ngọc phát diệu âm
Rành rành trong đó lộ thiền tâm
Hằng hà cảnh giới Bồ đề cả
Muốn đạt Bồ đề cách vạn tầm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình ngọc vang đưa tiếng diệu kỳ
Mắt Thiền lồng lộng chớ hoài nghi
Khắp nơi đâu chẳng là nơi Phật
Nghìn dặm Bồ Đề kiếm ích chi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Minh ngọc vang đưa tiếng ảo huyền,
Ở trong vẫn lộ tấm lòng Thiền.
Cát sông là cõi bồ đề đó,
Mà tưởng còn xa mấy dặm nghìn.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Rộn vang mình ngọc, âm huyền diệu,
Phơi rõ lòng Thiền, ngợp mắt trông.
Khắp cõi hà sa đâu cũng Phật,
Mà như tới Phật, cách muôn trùng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời