Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
144 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 09/09/2018 22:57 bởi Vanachi
Đào Phương Bình là một học giả, nhà giáo, thành viên sáng lập Viện Hán Nôm, và dạy từ khoá đầu tiên tại đây. Ông là thầy của rất nhiều giáo sư, tiến sĩ ngành văn học cổ hiện nay.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bảo Giám thiền sư (Việt Nam)

Chu Văn An (Việt Nam)

Đinh Củng Viên (Việt Nam)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Hồ Quý Ly (Việt Nam)

Khánh Hỷ thiền sư (Việt Nam)

Lê Quý Đôn (Việt Nam)

Lưu Thường (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

 1. Bạc Nguyễn gia lăng
  6
 2. Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận
  4
 3. Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tam xuân mị yên cảnh)
  5
 4. Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên)
  3
 5. Chu trung ngẫu thành
  5
 6. Cửu nguyệt Băng Hồ tướng công tịch thượng
  3
 7. Cửu nguyệt thôn cư độc chước
  3
 8. Du Côn Sơn
  5
 9. Dụng Trịnh Sinh lưu biệt vận dĩ biệt chi
  2
 10. Dữ Chương Giang đồng niên Trương thái học
  2
 11. Đề Huyền Thiên tự
  3
 12. Đề Tiên Du tự
  12
 13. Đông Ngạn xuân mộng
  4
 14. Gia viên lạc
  5
 15. Giang hành thứ Hồng Châu kiểm chính vận
  2
 16. Hỉ học sĩ Trần Nhược Hư tự Nghệ An chí
  3
 17. Hoạ Chu hàn lâm “Vị ương tảo triều”
  3
 18. Hoá thành thần chung
  6
 19. Khách lộ
  3
 20. Mộ thu, tịch thượng dụng Nghiêm Thương lương vận
  4
 21. Phụng canh Băng Hồ tướng công ký tặng Đỗ Trung Cao vận
  3
 22. Quan vi kỳ
  4
 23. Tam nguyệt sơ nhất nhật hiểu khởi
  4
 24. Thành trung hữu cảm ký trình đồng chí
  3
 25. Thao giang quận xá
  4
 26. Thiên Trường chu trung kỳ 1
  3
 27. Thiên Trường chu trung kỳ 2
  3
 28. Thôn cư (Sổ duyên thư thất yểm bồng cao)
  4
 29. Thôn cư (Tùng quân tam kính tại)
  6
 30. Thôn cư cảm sự ký trình Băng Hồ tướng công
  5
 31. Thu dạ
  5
 32. Thu dạ lưu biệt Hồng Châu kiểm chính
  6
 33. Thu dạ tảo khởi ký Hồng Châu kiểm chính
  3
 34. Thu thành vãn vọng
  7
 35. Thu trung bệnh
  4
 36. Thướng Hồ thừa chỉ Tông Thốc
  2
 37. Tống hành nhân Đỗ Tòng Chu
  3
 38. Tống thái học sinh Nguyễn Hán Anh quy Hồng Châu
  2
 39. Tống thái trung đại phu Lê Dung Trai bắc hành
  3
 40. Tống Trung sứ Vũ Thích Chi
  3
 41. Trùng du xuân giang hữu cảm
  4
 42. Trung thu cảm sự
  4
 43. Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài
  6
 44. Tuyên chiếu bãi biệt vận phó Nguyễn Viêm
  4
 45. Tự Thiên Trường phủ phiêu quá hải khẩu ngộ phong
  6
 46. Xương Phù nguyên niên đông, dư tự Nhị Khê ngụ vu thành nam khách xá, cảm kim niệm tích, nhân thành nhập cú, phụng giản tư hình đại phu Đỗ Công, kiêm giản chư đồng chí
  4

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Ức (Việt Nam)

Phạm Nhữ Dực (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)

Trần Dụ Tông (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trần Thái Tông (Việt Nam)

Trần Thánh Tông (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Tuệ Trung thượng sĩ (Việt Nam)