33.33
Nước: Việt Nam (Trần)
52 bài thơ
Tạo ngày 04/06/2006 09:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/08/2007 00:26 bởi Vanachi
Trần Nguyên Đán 陳元旦 (1326-1390) hiệu Băng Hồ 冰壼, danh thần đời Trần, thuộc dòng dõi quý tộc. Ông là chắt Thái sư Trần Quang Khải, bố vợ Nguyễn Phi Khanh, ông ngoại Nguyễn Trãi. Ông quê ở làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Nam Định. Năm 1370, ông cùng các hoàng tử Trần Phủ, Trần Kính và công chúa Thiên Ninh tổ chức lực lượng lật đổ Dương Nhật Lễ, lấy lại ngôi vua cho họ Trần. Trần Phủ lên ngôi (tức Nghệ Tông) phong ông chức Nhập nội kiểm hiệu Tư đồ kiêm Quản trấn Quốc Oai (Hà Tây). Năm 1385, thấy nhà Trần ngày càng suy yếu, “vận nước sắp hết” mà bản thân thì bất lực, ông xin về nghỉ tại Côn Sơn (Hải Dương).

Tác phẩm: Băng Hồ, ngọc hác tập, hiện còn 51 bài chép trong Toàn Việt thi lục, phần lớn là thơ tâm sự, chán nản, lo đời, thật ra là lo cho dòng họ, chỉ hi vọng…

 

 1. Bảo Nghiêm tháp
  2
 2. Bất mị
  4
 3. Canh đồng tri phủ hữu ty Mai Phong Lê công vận
  3
 4. Canh Tân Bình an phủ Phạm công Sư Mạnh “Tân Bình thư sự” vận
  2
 5. Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận
  2
 6. Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong
  3
 7. Chính Túc Vương gia yến tịch thượng, phú mai thi thứ Giới Hiên bộc xạ vận
  1
 8. Cửu nguyệt đối cúc canh ngự chế thi vận
  2
 9. Cửu nguyệt hữu nhân lai phỏng đồng tác
  2
 10. Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm
  2
 11. Dạ quy chu trung tác
  3
 12. Dạ thâm ngẫu tác
  5
 13. Dụng Đỗ Tồn Trai vận trình thí viện chư công
  2
 14. Dụng Hồng Châu đồng uý Phạm công vận phụng trình khảo thí chư công
  2
 15. Đáp Lương Giang nạp ngôn bệnh trung
  2
 16. Đề Huyền Thiên quán
  6
 17. Đề Huyền Thiên Tử Cực cung
  3
 18. Đề Nguyệt Giản Đạo Lục thái cực chi Quan Diệu đường
  2
 19. Đề Phả Lại sơn Đại Minh tự dụng thiếu bảo Trương công vận
  2
 20. Đề Quan lỗ bạ thi tập hậu
  2
 21. Đề Sùng Hư lão túc
  2
 22. Đông Triều thu phiếm
  2
 23. Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân canh kỳ vận dĩ tặng
  2
 24. Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp hữu bộc xạ
  2
 25. Hạ Tiều Ẩn Chu tiên sinh bái Quốc Tử tư nghiệp
  1
 26. Hoạ Hồng Châu kiểm chính vận
  2
 27. Hồng cúc hoa
  1
 28. Ký đài trung liêu hữu thi
  2
 29. Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long
  3
 30. Lão lai
  4
 31. Mai Thôn đề hình dĩ “Thành nam đối cúc” chi tác kiến thị, nãi thứ kỳ vận
  2
 32. Mậu Thân chính nguyệt tác
  4
 33. Ngẫu đề
  2
 34. Nhâm Dần niên lục nguyệt tác
  3
 35. Phụng canh ngự chế “Hoàng mai tức sự”
  4
 36. Phụng canh thái thượng hoàng ngự chế đề Thiên Trường phủ Trùng Quang cung
  2
 37. Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận
  2
 38. Phụng canh thánh chế “Quan Đức điện tứ tiến sĩ cập đệ yến” thi vận
  2
 39. Phụng canh thánh chế “Thu hoài” thi vận
  1
 40. Phụng tiễn Xu Phủ tây chinh hành quân đô tổng quản Lê công
  2
 41. Quân trung hữu cảm
  3
 42. Quân trung tác
  3
 43. Sơn trung khiển hứng
  3
 44. Sơn trung ngẫu thành
  3
 45. Tặng Chu Tiều Ẩn
  1
 46. Tặng Mẫn Túc
  3
 47. Thanh Hoá phủ đạo trung
  1
 48. Thu nhật
  3
 49. Tiểu vũ
  4
 50. Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành
  1
 51. Tống Long Nham quy Diễn Châu
  2
 52. Tứ tiến sĩ
  3

Tuyển tập chung

Thơ văn Lý Trần tập III (1978)

 1. Bảo Nghiêm tháp
  2
 2. Bất mị
  4
 3. Canh đồng tri phủ hữu ty Mai Phong Lê công vận
  3
 4. Canh Tân Bình an phủ Phạm công Sư Mạnh “Tân Bình thư sự” vận
  2
 5. Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận
  2
 6. Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong
  3
 7. Chính Túc Vương gia yến tịch thượng, phú mai thi thứ Giới Hiên bộc xạ vận
  1
 8. Cửu nguyệt đối cúc canh ngự chế thi vận
  2
 9. Cửu nguyệt hữu nhân lai phỏng đồng tác
  2
 10. Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm
  2
 11. Dạ quy chu trung tác
  3
 12. Dạ thâm ngẫu tác
  5
 13. Dụng Đỗ Tồn Trai vận trình thí viện chư công
  2
 14. Dụng Hồng Châu đồng uý Phạm công vận phụng trình khảo thí chư công
  2
 15. Đáp Lương Giang nạp ngôn bệnh trung
  2
 16. Đề Huyền Thiên quán
  6
 17. Đề Huyền Thiên Tử Cực cung
  3
 18. Đề Nguyệt Giản Đạo Lục thái cực chi Quan Diệu đường
  2
 19. Đề Phả Lại sơn Đại Minh tự dụng thiếu bảo Trương công vận
  2
 20. Đề Quan lỗ bạ thi tập hậu
  2
 21. Đề Sùng Hư lão túc
  2
 22. Đông Triều thu phiếm
  2
 23. Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân canh kỳ vận dĩ tặng
  2
 24. Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp hữu bộc xạ
  2
 25. Hạ Tiều Ẩn Chu tiên sinh bái Quốc Tử tư nghiệp
  1
 26. Hoạ Hồng Châu kiểm chính vận
  2
 27. Hồng cúc hoa
  1
 28. Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long
  3
 29. Lão lai
  4
 30. Mai Thôn đề hình dĩ “Thành nam đối cúc” chi tác kiến thị, nãi thứ kỳ vận
  2
 31. Mậu Thân chính nguyệt tác
  4
 32. Ngẫu đề
  2
 33. Nhâm Dần niên lục nguyệt tác
  3
 34. Phụng canh ngự chế “Hoàng mai tức sự”
  4
 35. Phụng canh thái thượng hoàng ngự chế đề Thiên Trường phủ Trùng Quang cung
  2
 36. Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận
  2
 37. Phụng canh thánh chế “Quan Đức điện tứ tiến sĩ cập đệ yến” thi vận
  2
 38. Phụng canh thánh chế “Thu hoài” thi vận
  1
 39. Phụng tiễn Xu Phủ tây chinh hành quân đô tổng quản Lê công
  2
 40. Quân trung hữu cảm
  3
 41. Quân trung tác
  3
 42. Sơn trung khiển hứng
  3
 43. Sơn trung ngẫu thành
  3
 44. Tặng Chu Tiều Ẩn
  1
 45. Tặng Mẫn Túc
  3
 46. Thanh Hoá phủ đạo trung
  1
 47. Thu nhật
  3
 48. Tiểu vũ
  4
 49. Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành
  1
 50. Tống Long Nham quy Diễn Châu
  2
 51. Tứ tiến sĩ
  3

Việt Nam bách gia thi (2005) - 越南百家詩

 1. Sơn trung ngẫu thành
  3