Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:26

賀介軒公除攝右僕射

璣衡炳炳岱崔嵬,
景仰民歸右貳臺。
成物功深扶泰運,
擎天力大挺良才。
松官耐雪蒼顏舊,
梅判重春老筆開。
歷事五朝天子聖,
嶄然簪笏面公槐。

 

Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp hữu bộc xạ

Cơ Hành bính bính Đại thôi ngôi,
Cảnh ngưỡng dân quy Hữu nhị đài.
Thành vật công thâm phù thái vận,
Kình thiên lực đại đĩnh lương tài.
Tùng quan nại tuyết thương nhan cựu,
Mai phán trùng xuân lão bút khai.
Lịch sự ngũ triều thiên tử thánh,
Tiệm nhiên trâm hốt diện công hoài (hoè).

 

Dịch nghĩa

Sáng rực như sao Bắc Đẩu, cao vòi vọi, như núi Thái sơn,
Dân đều ngưỡng mộ Hữu nhị đài.
Việc đã thành, công càng sâu, giúp cho vận hội thái hoà,
Chống nổi trời, sức thật lớn, rõ bậc tài năng đĩnh đạc.
Như cây tùng không ngại tuyết, vẻ xanh vẫn như cũ,
Tựa cây mai lại gặp xuân, ngọn bút lão luyện muốn vịnh.
Trải thờ năm triều vua thánh,
Hiên ngang trâm hốt, xứng mặt Tam công.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rực trời Bắc Đẩu Thái sơn oai,
Ngưỡng mộ muôn dân hữu nhị đài.
Công giúp thái hoà thành vận hội,
Tài năng đĩnh đạc sức kình trời,
Tùng không ngại tuyết xanh muôn thuở,
Mai lại gặp xuân bút vịnh bài.
Thờ phụng trải năm triều đế thánh,
Tam công trâm hốt xứng danh ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rực trời Bắc Đẩu Thái sơn,
Muôn dân ngưỡng mộ công ơn nhị đài.
Có công giúp vận thái hoà,
Tài năng đĩnh đạc sức qua kình trời,
Tùng không ngại tuyết muôn đời,
Mai xuân gặp bút nên lời vịnh thơ.
Trải năm triều đế phụng thờ,
Danh ngài trâm hốt xứng đời tam công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời