Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 08:43

奉賡聖制觀德殿賜進士及第宴詩韻

禁苑新晴樹影斜,
玢餚官焙帝念多。
鴻儒彩筆賡宸翰,
俊士峨冠插御花。
訓誘慇懃明主意,
榮華赫奕眾人誇。
尊臣祝頌無他語,
四海春風樂一家。

 

Phụng canh thánh chế “Quan Đức điện tứ tiến sĩ cập đệ yến” thi vận

Cấm uyển tân tình thụ ảnh tà,
Thô hào quan bội đế niệm đa.
Hồng nho thái bút canh thần hãn,
Tuấn sĩ nga quan sáp ngự hoa,
Huấn dụ ân cần minh chủ ý,
Vinh hoa hách dịch chúng nhân khoa.
Tôn thần chúc tụng vô tha ngữ,
Tứ hải xuân phong lạc nhất gia.

 

Dịch nghĩa

Trong vườn cấm, nắng mới lên, bóng cây đổ nghiêng,
Yến bày bát ngọc cùng với quan hầu, ơn vua thật nhiều.
Vẻ bút của bậc đại khoa, hoạ vần thơ nhà vua,
Chiếc mũ người hiền sĩ, cài bông hoa ngự.
Lời ân cần huấn dụ, đấng minh quân xiết bao mong mỏi,
Cảnh vinh hoa rực rỡ, người người đều khen.
Kẻ bề tôi này muốn chúc tụng, nhưng không biết nói gì hơn,
Chỉ xin chúc bốn bể một nhà vui trong gió xuân.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nắng hoà vườn cấm nhuốm thanh tân,
Yến ẩm tưng bừng, thấm đức ân.
Bút hoạ thơ vua, khen học sĩ,
Mũ cài hoa ngự, đẹp văn nhân.
Ân cần huấn dụ, lòng minh chúa,
Tấm tắc vinh hoa, miệng thế trần.
Chúc tụng dám đâu lời lẽ khác,
Yên vui bốn bể một nhà xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn cấm nắng lên cây bóng nghiêng,
Yến bày bát ngọc với quan viên.
Đại khoa vẻ bút thơ vua hoạ,
Hiền sĩ cân đai bông ngự tiền.
Huấn dụ minh quân bao đợi mỏi,
Vinh hoa rực rỡ người khen liền.
Bề tôi muốn chúc không hay nói,
Vui đón xuân sang khắp mọi miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời