Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:58

奉賡御製黃梅即事

浮世年花催白髮,
故園松竹笑儒冠。
鳳池此日無多事,
坐看松陰轉畫欗。

 

Phụng canh ngự chế “Hoàng mai tức sự”

Phù thế niên hoa thôi bạch phát,
Cố viên tùng trúc tiểu Nho quan.
Phượng Trì thử nhật vô đa sự,
Toạ khán tùng âm chuyển hoạ lan.

 

Dịch nghĩa

Cõi đời bồng bềnh năm tháng thôi thúc tóc bạc,
Tùng trúc vườn xưa cười giễu mũ nhà Nho.
Ao Phượng Hoàng ngày nay không còn nhiều việc,
Ngồi nhìn bóng tùng nhích tới hàng lan can vẽ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Năm tháng phù sinh dồn tóc bạc,
Trúc thông vườn cũ giễu nhà Nho.
Hôm nay ao Phượng đà rỗi việc,
Nhìn bóng tùng lăn dưới giậu tô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thôi thúc đời trôi đầu bạc ra,
Trúc thông vườn cũ giễu Nho gia.
Phượng ao nay chẳng còn nhiều việc,
Ngắm bóng tùng nghiêng tới chái nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phù sinh vội vã tóc sương
Trúc thông vườn cũ chán chường nhà Nho
Chuyện đời nay đã khôn lo
Bóng tùng bên giậu thẩn thơ mắt nhìn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạc đầu thôi thúc đời trôi,
Trúc thông vườn cũ giễu người Nho gia.
Phượng ao việc chẳng xảy ra,
Bóng tùng nghiêng ngả phủ qua chái nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời