不寐

官舍秋霜漏轉遲,
故園松菊在天涯。
目前盡是關心事,
病愈不如猶病時。

 

Bất mị

Quan xá thu sương lâu chuyển trì,
Cố viên tùng cúc tại thiên nhi (nhai).
Mục tiền tận thị quan tâm sự,
Bệnh dũ bất như do bệnh thì.

 

Dịch nghĩa

Chốn quan xá trong sương thu, giọt đồng hồ nhỏ chậm,
Tùng cúc nơi vườn cũ ở tận chân trời xa.
Trước mắt toàn là những việc phải quan tâm,
Bệnh khỏi không bằng khi còn bệnh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Quan xá sương thu chậm khắc canh,
Cúc tùng vườn cũ góc trời xanh.
Ngó ra rảnh việc lòng đeo đuổi,
Thà bệnh còn hơn lúc bệnh lành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quan xá sương thu giờ khắc chậm
Cúc tùng vườn cũ góc trời xa
Việc bày trước mắt đâu quên được
Thà bệnh còn hơn khỏi bệnh a!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan xá sương thu sắp cuối canh,
Cúc tùng vườn cũ tận trời xanh.
Bày ra bao việc sao quên được,
Thà bệnh còn hơn hết bệnh nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương thu quan xá tàn canh,
Cúc tùng vườn cũ biếc xanh tận trời.
Sao quên bao việc trong đời,
Bệnh còn đỡ bận hơn thời bệnh lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời