01/02/2023 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất mị
不寐

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 10:02

 

Nguyên tác

官舍秋霜漏轉遲,
故園松菊在天涯。
目前盡是關心事,
病愈不如猶病時。

Phiên âm

Quan xá thu sương lâu chyển trì,
Cổ viên tùng cúc tại thiên nhi (nhai).
Mục tiền tân thị quan tâm sự,
Bệnh dũ bất như do bệnh thì.

Dịch nghĩa

Chốn quan xá trong sương thu, giọt đồng hồ nhỏ chậm,
Tùng cúc nơi vườn cũ ở tận chân trời xa.
Trước mắt toàn là những việc phải quan tâm,
Bệnh khỏi không bằng khi còn bệnh.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Quan xá sương thu chậm khắc canh,
Cúc tùng vườn cũ góc trời xanh.
Ngó ra rảnh việc lòng đeo đuổi,
Thà bệnh còn hơn lúc bệnh lành.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Bất mị