554.31
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ, 89 bài dịch
5 người thích
Tạo ngày 13/03/2005 16:31 bởi Méri, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 10/04/2007 18:54 bởi Vanachi
Vũ Đình Liên (12/11/1913 - 18/1/1996) là tên thật được lấy làm bút danh, quê gốc Hải Dương, mất tại Hà Nội, là một trong những người mở đầu và góp phần thắng lợi cho phong trào thơ mới bằng một bài thơ (chỉ một thôi) xuất sắc Ông đồ, lần đầu in trên báo Tinh hoa năm 1936. Trước và sau Ông đồ, ông có viết một số bài thơ khác, nhưng chất lượng ở khá xa Ông đồ. Đầu năm 1941, trong một bức thư gửi Hoài Thanh, lúc Hoài Thanh làm cuốn Thi nhân Việt Nam, Vũ Đình Liên viết “Tôi bao giờ cũng có cái cảm tưởng là không đạt được ý thơ của mình. Cũng vì không tin thơ tôi có chút giá trị gì nên đã lâu tôi không làm thơ nữa”. Hoài Thanh nhận xét Vũ Đình Liên hạ mình quá đáng, nhưng ông cũng hiểu nỗi đau của Vũ Đình Liên. Quả vậy, từ năm sáu chục năm nay, nói tới Vũ Đình…

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Trục (Việt Nam)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Charles Baudelaire (Pháp)

Chu Tam Tỉnh (Việt Nam)

Chu Văn An (Việt Nam)

Đàm Văn Lễ (Việt Nam)

Đặng Minh Bích (Việt Nam)

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đỗ Cận (Việt Nam)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Lê Hoằng Dục (Việt Nam)

Lê Quyền (Việt Nam)

Lê Thái Tông (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lê Thiếu Dĩnh (Việt Nam)

Lê Tô (Việt Nam)

Lý Tử Cấu (Việt Nam)

Lý Tử Tấn (Việt Nam)

Mạc Thiên Tích (Việt Nam)

Ngô Thế Lân (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Nguyễn Bảo (Việt Nam)

Nguyễn Mộng Tuân (Việt Nam)

Nguyễn Như Đổ (Việt Nam)

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Thiên Túng (Việt Nam)

Nguyễn Thượng Hiền (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)

Phù Thúc Hoành (Việt Nam)

Phúc Vương Tranh (Việt Nam)

Trần Khản (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trình Sư Mạnh (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Victor Hugo (Pháp)

Vũ Vĩnh Trinh (Việt Nam)

Vương Sư Bá (Việt Nam)