384.11
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ, 88 bài dịch
4 người thích
Tạo ngày 14/03/2005 16:31 bởi Méri, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 11/04/2007 18:54 bởi Vanachi
Tên thật được lấy làm bút danh, sinh ngày 12-11-1913, quê gốc Hải Dương, mất ngày 18-1-1996 tại Hà Nội, Vũ Đình Liên là một trong những người mở đầu và góp phần thắng lợi cho phong trào thơ mới bằng một bài thơ (chỉ một thôi) xuất sắc Ông đồ, lần đầu in trên báo Tinh hoa năm 1936. Trước và sau Ông đồ, ông có viết một số bài thơ khác, nhưng chất lượng ở khá xa Ông đồ. Đầu năm 1941, trong một bức thư gửi Hoài Thanh, lúc Hoài Thanh làm cuốn Thi nhân Việt Nam, Vũ Đình Liên viết “Tôi bao giờ cũng có cái cảm tưởng là không đạt được ý thơ của mình. Cũng vì không tin thơ tôi có chút giá trị gì nên đã lâu tôi không làm thơ nữa”. Hoài Thanh nhận xét Vũ Đình Liên hạ mình quá đáng, nhưng ông cũng hiểu nỗi đau của Vũ Đình Liên. Quả vậy, từ năm sáu chục năm nay, nói tới…

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

 1. “Người ở gái có tâm hồn cao cả mà em vẫn ghen” “La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse” (Charles Baudelaire)
  1
 2. “Nói gì chiều nay, hỡi linh hồn cô đơn” “Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire” (Charles Baudelaire)
  2
 3. “Ta tặng nàng những vần thơ này” “Je te donne ces vers afin que si mon nom” (Charles Baudelaire)
  1
 4. Abel và Caïn Abel et Caïn (Charles Baudelaire)
  1
 5. Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2 (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 6. Ái tình và sọ người L'amour et le crâne (Charles Baudelaire)
  1
 7. An Lạc am ngâm (Trần Khản)
  2
 8. Bài ca buổi chiều Chanson d’après-midi (Charles Baudelaire)
  1
 9. Bài thơ tình buồn (I) Madrigal triste (I) (Charles Baudelaire)
  3
 10. Bất mị (Trần Nguyên Đán)
  4
 11. Bóng ma IV - Chân dung Un fantôme IV - Le portrait (Charles Baudelaire)
  1
 12. Buổi chiều tà của mặt trời lãng mạn Le coucher du soleil romantique (Charles Baudelaire)
  1
 13. Cảm hoài (Dã thảo đông phong chiến huyết đa) (Nguyễn Thượng Hiền)
  4
 14. Cầu khẩn Prière (Charles Baudelaire)
  2
 15. Chu trung tức sự (Nguyễn Sưởng)
  5
 16. Con mèo Le chat (Charles Baudelaire)
  2
 17. Con tàu đẹp Le beau navire (Charles Baudelaire)
  2
 18. Con thiên nga Le cygne (Charles Baudelaire)
  1
 19. Cổ ý (Lê Thiếu Dĩnh)
  3
 20. Cổ ý (Phù Thúc Hoành)
  6
 21. Cúc hoa bách vịnh kỳ 4 (Trương Hán Siêu)
  6
 22. Cung từ (Lê Thiếu Dĩnh)
  2
 23. Cuối ngày La fin de la journée (Charles Baudelaire)
  2
 24. Dã hành (Phù Thúc Hoành)
  5
 25. Dạ quy chu trung tác (Trần Nguyên Đán)
  3
 26. Du Lục Vân động (Ngô Thì Sĩ)
  4
 27. Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề (Cao Bá Quát)
  5
 28. Đắc Cam Lộ lai thư hỷ phú (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 29. Đăng Long Đội sơn đề Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi hậu (Lê Thánh Tông)
  5
 30. Đăng Yên Phụ sơn (Vũ Vĩnh Trinh)
  1
 31. Đề Dục Thuý sơn (Lê Thánh Tông)
  2
 32. Đề Hồ Công động (Lê Thánh Tông)
  4
 33. Đề Huyền Thiên quán (Trần Nguyên Đán)
  5
 34. Đề Thạch Môn sơn Dương Nham động (Lê Quyền)
  4
 35. Đoan ngọ trung tác (Chu Tam Tỉnh)
  2
 36. Đồ gian ngẫu ký (Phạm Nguyễn Du)
  1
 37. Đông hứng (Hoàng Đức Lương)
  3
 38. Đông tuần quá An Lão (Lê Thánh Tông)
  4
 39. Giang Châu lữ thứ (Nguyễn Tông Quai)
  2
 40. Giang hành ngẫu thành kỳ 1 (Lê Hoằng Dục)
  2
 41. Giang hành ngẫu thành kỳ 2 (Lê Hoằng Dục)
  2
 42. Gửi Théodore de Banville À Théodore de Banville (Charles Baudelaire)
  1
 43. Hạ nhật (Lý Tử Tấn)
  2
 44. Hạc thành xuân vọng (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 45. Hàm Tử quan (Nguyễn Mộng Tuân)
  2
 46. Hoạ Kiều Nguyên Lãng vận (Trần Nhân Tông)
  9
 47. Hoàn sơn (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 48. Hối hận dưới mồ Remords posthume (Charles Baudelaire)
  2
 49. Hồn rượu L'âme du vin (Charles Baudelaire)
  2
 50. Hồng Hà thuỷ quyết (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 51. Jan phải phạt ăn bánh nhạt Jeanne était au pain sec (Victor Hugo)
  1
 52. Ký Từ Liêm Trình tiên sinh (Lý Tử Cấu)
  1
 53. Lễ đễ sơn tự (Lê Thiếu Dĩnh)
  3
 54. Linh sơn tạp hứng (Chu Văn An)
  10
 55. Lời than thở của Icare Les plaintes d’un Icare (Charles Baudelaire)
  1
 56. Lưu Gia độ (Trần Quang Khải)
  9
 57. Nam giao thu sắc (Trình Sư Mạnh)
  1
 58. Nàng Thơ đánh đĩ La Muse vénale (Charles Baudelaire)
  2
 59. Người tu sĩ xấu Le mauvais moine (Charles Baudelaire)
  2
 60. Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường dạ túc kỷ sự (Phan Huy Ích)
  3
 61. Những bà già còm cõi Les petites vieilles (Charles Baudelaire)
  1
 62. Những con mèo Les chats (Charles Baudelaire)
  1
 63. Nỗi buồn của mặt trăng Tristesses de la lune (Charles Baudelaire)
  4
 64. Phúc trời Bénédiction (Charles Baudelaire)
  2
 65. Quân minh thần lương (Lê Thánh Tông)
  6
 66. Quy hứng (Nguyễn Trung Ngạn)
  9
 67. Sơ thu (Lý Tử Tấn)
  2
 68. Tân Hợi tuế đán (Bùi Trục)
  3
 69. Thành đông cư (Đặng Minh Bích)
  4
 70. Thanh minh hậu, tặng chuyển vận sứ Trình Văn Huy, kiêm tấn vấn Tràng An giáo thụ Nguyễn Tử Tấn (Nguyễn Như Đổ)
  2
 71. Thân chinh Võ Lệnh Hương (Lê Thái Tông)
  2
 72. Thiệp thế ngâm (Ngô Thế Lân)
  2
 73. Thôn cư (Hoàng Đức Lương)
  4
 74. Thư đường tức sự (Lê Tô)
  2
 75. Thư trai xuân mộ (Nguyễn Như Đổ)
  5
 76. Tích vũ Huyền Trân (Ngô Thì Nhậm)
  5
 77. Tỉnh (Nguyễn Thiên Túng)
  3
 78. Tống Đỗ Ẩn Cơ tử hoàn Chí Linh (Nguyễn Sưởng)
  6
 79. Trần Quốc Tuấn (Đặng Minh Khiêm)
  4
 80. Trừ tịch ngẫu thành (Đàm Văn Lễ)
  4
 81. Tuế mộ thuật hoài (Nguyễn Bảo)
  2
 82. Vận xúi Le guignon (Charles Baudelaire)
  3
 83. Vọng tiền giá trú Vĩnh Dinh khâm mệnh cảo tế trận vong tướng sĩ lâm đàn cảm tác (Phan Huy Ích)
  2
 84. Xuân (Vương Sư Bá)
  1
 85. Xuân đán (Chu Văn An)
  15
 86. Xuân nhật tức sự (Nguyễn Thiên Túng)
  2
 87. Xuân tảo (Phúc Vương Tranh)
  1
 88. Xuân yến (Đỗ Cận)
  5