Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 05/11/2009 19:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/11/2009 20:03 bởi hongha83
Lê Thái Tông (1423-1442) huý là Nguyên Long, con trai thứ hai của Lê Thái Tổ, thân mẫu là Phạm hoàng hậu (huý là Phạm Ngọc Trần). Bản chất thông minh nhưng ham chơi bời. Được lập làm thái tử ngày 6 tháng 1 năm Kỷ Dậu (1429) và được lên nối ngôi ngày 8 tháng 9 năm Quý Sửu (1433) khi mới 11 tuổi. Vua ở ngôi 9 năm (1433-1442), thọ 19 tuổi. Trong thời gian ở ngôi Lê Thái Tông đã đặt hai niên hiệu, đó là: Thiệu Bình (1434-1439) và Đại Bảo (1440-1442). Thơ vua Lê Thái Tông có trong các tập Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn và "Hoàng Việt thi tuyển" của Tồn Am Bùi Huy Bích.