11.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Như Đổ (4 bài)
- Hoàng Mông (1 bài)
- Lương Như Hộc (2 bài)
- Thân Nhân Trung (14 bài)
- Nguyễn Trực (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Bùi Văn Nguyên (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
- Trần Lê Hữu (1 bài)
Tạo ngày 06/11/2009 19:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/11/2009 20:03 bởi hongha83
Lê Thái Tông (1423-1442) huý là Nguyên Long, con trai thứ hai của Lê Thái Tổ, thân mẫu là Phạm hoàng hậu (huý là Phạm Ngọc Trần). Bản chất thông minh nhưng ham chơi bời. Được lập làm thái tử ngày 6 tháng 1 năm Kỷ Dậu (1429) và được lên nối ngôi ngày 8 tháng 9 năm Quý Sửu (1433) khi mới 11 tuổi. Vua ở ngôi 9 năm (1433-1442), thọ 19 tuổi. Trong thời gian ở ngôi Lê Thái Tông đã đặt hai niên hiệu, đó là: Thiệu Bình (1434-1439) và Đại Bảo (1440-1442). Thơ vua Lê Thái Tông có trong các tập Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn và "Hoàng Việt thi tuyển" của Tồn Am Bùi Huy Bích.