33.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 45 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bính (284 bài)
- Nguyên Hồng (1 bài)
- Vĩnh Mai (17 bài)
- Tống Hồ Cầm (15 bài)
- Trúc Sĩ (5 bài)
Tạo ngày 09/10/2014 19:51 bởi hongha83
Bùi Văn Nguyên (1918-2003) là nhà giáo, nhà văn, nhà thơ và dịch giả văn học Việt Nam. Ông có các bút danh: Vân Trình, Hùng Nam Yến, Khuê Hoa nữ tử, Tú Gầy. Ông quê ở làng Hưng Vận, xã Nghi Hưng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học, thuở nhỏ từng học tiểu học tại Vinh, trường Thăng Long (Hà Nội), rồi làm công chức ngành bưu điện ở Biên Hoà (Nam Bộ). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông làm giáo viên suốt chín năm kháng chiến tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1956, ông ra Hà Nội giảng dạy Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, làm Chủ nhiệm bộ môn Văn học Dân gian và văn học cổ Việt Nam trong nhiều năm, Tổng thư kí Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam... Ông được Nhà nước Việt Nam phong chức danh Giáo sư Văn học năm 1984, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

 

Thơ dịch tác giả khác

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Hồ Tông Thốc (Việt Nam)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Lê Thái Tông (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lý Tử Tấn (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Thiên Túng (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trực (Việt Nam)

Phạm Ngũ Lão (Việt Nam)

Phan Phu Tiên (Việt Nam)

Phù Thúc Hoành (Việt Nam)

Thái Thuận (Việt Nam)

Thân Nhân Trung (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Vũ Mộng Nguyên (Việt Nam)

Vũ Quỳnh (Việt Nam)