13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
17 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 27/08/2011 18:54 bởi hongha83
Vĩnh Mai (1918-1981), tên thật là Nguyễn Hoằng, quê ở tỉnh Quảng Trị. Bút danh Vĩnh Mai là ông ghép tên sông Vĩnh non Mai của quê hương mà thành. Thời trẻ ông học Trường Khải Định (Trường Quốc học Huế bây giờ), học rất giỏi, thi tú tài I đậu thứ nhì. Từ những năm 1936, đã tham gia hoạt động trong phong trào học sinh thanh niên dân chủ ở Huế, đã từng ngồi tù ở Lao Bảo, Buôn Ma Thuột cùng với Tố Hữu, Đặng Thí. Nǎm 1945 ông tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền ở Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên). Sau Cách mạng tháng Tám, ông đã từng là Bí thư Thành uỷ Huế, Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị. Rồi sau đó, hoạt động trong Chi hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác Liên khu IV và Chi hội văn nghệ Liên khu IV…Trong thời gian bị giam cầm trong nhà lao thực dân Pháp, ông đã sáng tác nhiều bài thơ để động viên các bạn tù như …

 

Đất đen và hoa thắm (1982)