Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bính (278 bài)
- Nguyên Hồng (1 bài)
- Vĩnh Mai (17 bài)
- Bùi Văn Nguyên (5 bài)
- Tống Hồ Cầm (15 bài)
Tạo ngày 30/07/2020 21:35 bởi tôn tiền tử
Trúc Sĩ (21/2/1918 - ?) tên thật là Nguyễn Đình Thái, sinh tại Thái Bình nhưng quê gốc ở làng An Lãng, ngoại ô Hà Nội. Ông xuất thân gia đình Nho học, ông nội làm quan ở Quốc tử giám dưới triều Tự Đức, sau làm Tham tán cho Lưu Vĩnh Phúc chống Francis Garnier ở Hoài Đức và khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, nhưng ông theo Tây học từ năm 8 tuổi. Ông đậu thành chung năm 19 tuổi, năm sau đỗ tú tài rồi vào quân đội, rồi lại vào ngành tư pháp. Năm 1954, ông ở lại miền Bắc, nhưng tới 1958 vượt tuyến vào Nam.

Về sự nghiệp văn chương, Trúc Sĩ viết báo Thế kỷ từ năm 1951 đến năm 1953, chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Sông Nhuệ (xuất bản ở Hà Đông) năm 1953-1954, viết kịch Trọng Thuỷ - Mỵ Châu, các truyện dài Kẽm Trống, Ma chập chờn, Hầu tinh, viết phóng sự Tôi vượt tuyến.

 

Tuyển tập chung