73.57
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
4 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bính (230 bài)
- Vĩnh Mai (17 bài)
- Bùi Văn Nguyên (5 bài)
- Tống Hồ Cầm (15 bài)
- Trúc Sĩ (5 bài)
Tạo ngày 23/03/2007 14:01 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2008 03:22 bởi Cammy
Nguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918, quê thành phố Nam Định, đảng viên Đảng CSVN, hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957). Ông mất ngày 2 tháng 5 năm 1982 tại Yên Thế (Bắc Giang).

Những năm 1937-1939, tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ ở Hải Phòng. Sáng tác thường đăng trên các báo, tạp chí: Tiểu thuyết thứ bảy, Đông Phương... Tháng 9-1939, bị Pháp bắt và bỏ tù. Năm 1940, ra tù, lại bị thực dân Pháp đưa đi trại tập trung ở Bắc Mê (Hà Giang) và sau đó, bị quản thúc ở Nam Định (từ 11-1941). Năm 1943, tham gia Hội Văn hoá Cứu quốc bí mật và Tạp chí Tiên phong. Tham gia Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hoạt động ở Hội Văn nghệ Việt Nam (từ 1947-1957), biên tập Tạp chí Văn nghệ và trong ban phụ trách tr…