134.08
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
4 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bính (284 bài)
- Vĩnh Mai (17 bài)
- Bùi Văn Nguyên (5 bài)
- Tống Hồ Cầm (15 bài)
- Trúc Sĩ (5 bài)
Tạo ngày 23/03/2007 14:01 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2008 03:22 bởi Cammy
Nguyên Hồng (5/11/1918 - 2/5/1982) tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, quê thành phố Nam Định, mất tại Yên Thế, Bắc Giang. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957).

Những năm 1937-1939, tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ ở Hải Phòng. Sáng tác thường đăng trên các báo, tạp chí: Tiểu thuyết thứ bảy, Đông Phương... Tháng 9-1939, bị Pháp bắt và bỏ tù. Năm 1940, ra tù, lại bị thực dân Pháp đưa đi trại tập trung ở Bắc Mê (Hà Giang) và sau đó, bị quản thúc ở Nam Định (từ 11-1941). Năm 1943, tham gia Hội Văn hoá Cứu quốc bí mật và tạp chí Tiên phong. Tham gia Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hoạt động ở Hội Văn nghệ Việt Nam (từ 1947-1957), biên tập tạp chí Văn nghệ và trong ban phụ trách trường…

 

Tuyển tập chung