Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/11/2009 19:51 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/11/2009 02:40 bởi hongha83
Vũ Quỳnh 武瓊 (1453-1516) tự là Thủ Phác, hiệu Đốc Trai, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An (tỉnh Hải Dương). Đậu Hoàng giáp năm Hồng Đức thứ 9 (1468) làm đến chức Binh bộ Thượng thư kiêm Sử quán Tổng tài. Ông có soạn sách Việt Giám thông khảo, về sáng tác có tập thơ Tố cầm. Cuối niên hiệu Hồng Đức, ông xin về hưu trí ở làng, bị giặc cướp giết chết.