Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Văn Lễ (2 bài)
- Nguyễn Bảo (5 bài)
- Bùi Xương Trạch (1 bài)
- Đặng Minh Khiêm (27 bài)
- Trần Bảo (1 bài)
Tạo ngày 03/11/2009 19:51 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/11/2009 02:40 bởi hongha83
Vũ Quỳnh 武瓊 (1453-1516) tự là Thủ Phác, hiệu Đốc Trai, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An (tỉnh Hải Dương). Đậu Hoàng giáp năm Hồng Đức thứ 9 (1468) làm đến chức Binh bộ Thượng thư kiêm Sử quán Tổng tài. Ông có soạn sách "Việt Giám thông khảo" , về sáng tác có tập thơ "Tố cầm". Cuối niên hiệu Hồng Đức, ông xin về hưu trí ở làng, bị giặc cướp giết chết.