Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ
Tạo ngày 09/09/2005 13:23 bởi Vanachi
Phù Thúc Hoành 符叔宏 sống vào thế kỷ XV đời Trần, giáo thụ Kinh Dịch ở Quốc Tử Giám, sau được thụ chức Hàn lâm học sĩ.