Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (2 bài)
- Bùi Văn Nguyên (2 bài)
- Lê Thước (2 bài)
- Trịnh Đình Rư (2 bài)
- Trần Lê Hữu (2 bài)
Tạo ngày 09/09/2005 13:23 bởi Vanachi
Phù Thúc Hoành 符叔宏 tự Nhiệm Chân Nhiệm Nhân, người làng Phù Xá, huyện Kim Hoa (nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội), sống vào thế kỷ XV đời Trần. Ông học vấn uyên thâm, nhưng không đi thi, làm giáo thụ Kinh Dịch ở Quốc Tử Giám, sau được thụ chức Hàn lâm học sĩ. Vợ ông là bà Ngô Chi Lan 吳芝蘭.