14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
71 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Chí Minh (303 bài)
- Hoàng Bá Chuân (2 bài)
- Nguyễn Văn Ngọc (2 bài)
- Tản Đà (335 bài)
- Trần Đình Tân (64 bài)
Tạo ngày 28/10/2018 17:29 bởi Vanachi
Lê Thước (1891-1975) hiệu Tĩnh Lạc, là nhà giáo dục, nhà biên khảo Việt Nam ở đầu thế kỷ XX. Ông sinh ngày 13-4-1891 tại xã Lạc Thiện, huyện La Sơn, nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, ông vất vả từ nhỏ, đến năm 14 tuổi (1905) mới theo cha vào Huế học chữ Hán. Năm 1908, ông bắt đầu học thêm chữ Pháp.

Năm 1910, ông thi đỗ bằng Tiểu học, được vào học Quốc học Huế. Ông học giỏi, một năm lên hai lớp, nên chẳng bao lâu sau ông lấy được bằng Thành Chung, được bổ làm trợ giáo tại Nha học chính Trung Kỳ. Năm 1917, ông xin đổi ra dạy học ở trường Pháp - Việt thành phố Vinh (Nghệ An). Năm sau (1918), nhân ở đấy có khoa mở khoa thi Hương, ông xin thi và đỗ Giải nguyên. Đây là khoa thi Hương cuối cùng của triều Nguyễn trên đất Trung Kỳ.

Th…

 

Thơ dịch tác giả khác

Doãn Hành (Việt Nam)

Đào Công Soạn (Việt Nam)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lương Như Hộc (Việt Nam)

Lương Thế Vinh (Việt Nam)

Lý Thường Kiệt (Việt Nam)

Lý Tử Cấu (Việt Nam)

Ngô Thì Ức (Việt Nam)

Nguyễn Bảo (Việt Nam)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Nam)

Nguyễn Công Trứ (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Dữ (Việt Nam)

Nguyễn Đình Giản (Việt Nam)

Nguyễn Đình Mỹ (Việt Nam)

Nguyễn Hàm Ninh (Việt Nam)

Nguyễn Nghiễm (Việt Nam)

Nguyễn Như Đổ (Việt Nam)

Nguyễn Thông (Việt Nam)

Nguyễn Thượng Hiền (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Tử Thành (Việt Nam)

Nguyễn Xuân Ôn (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phan Đình Phùng (Việt Nam)

Tăng Bạt Hổ (Việt Nam)

Thái Thuận (Việt Nam)

Trần Cảnh (Việt Nam)

Trần Khản (Việt Nam)

Trần Lâu (Việt Nam)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Vũ Lãm (Việt Nam)

Vũ Mộng Nguyên (Việt Nam)