23.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Thước (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 24/05/2012 20:32 bởi hongha83
Nguyễn Đình Mỹ 阮庭美 không rõ năm sinh năm mất, tự là Triêu Phủ 朝甫, hiệu là Nghĩa Sơn 義山, người xã Chi Long, huyện Kim Hoa (nay là Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội). Đời vua Lê Thái Tông làm Khởi cư xá nhân. Đời vua Lê Thánh Tông làm Binh bộ Thượng thư. Vì bàn việc trái ý, giáng làm Tả thị lang. Trước sau đi sứ nhà Minh năm lần, am hiểu những phép tắc cũ.