11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 21:06

橫州

海棠橋下水悠悠,
繫纜閒吟紀壯遊。
灘并濤聲來客枕,
山分翠色送行舟。
羲經半卷消塵慮,
杜酒三盃洗舊愁。
萬里江湖心魏闕,
不才空自抱先憂。

 

Hoành Châu

Hải Đường kiều hạ thuỷ du du,
Hệ lãm nhàn ngâm kỷ tráng du.
Than tịnh đào thanh lai khách chẩm,
Sơn phân thuý sắc tống hành chu.
Hy kinh bán quyển tiêu trần lự,
Đỗ tửu tam bôi tẩy cựu sầu.
Vạn lý giang hồ tâm nguỵ khuyết,
Bất tài không tự bão tiên ưu.

 

Dịch nghĩa

Dưới cầu Hải Đường nước chảy cuồn cuộn
Buộc thuyền nghỉ, ngâm thơ để kỷ niệm cuộc đi chơi này
Tiếng thác chảy cùng tiếng sóng đưa đến vào bên gối khách
Núi chia một phần màu xanh để tiễn thuyền đi
Đọc nửa cuốn sách Kinh dịch, tiêu tán nỗi lo ở đời
Dốc ba chén rượu Đỗ Phủ gột hết mối sầu sẵn có
Mình ở nơi giang hồ muôn dặm, nhưng tấm lòng để nơi nhà vua
Không có tài năng gì, nhưng luống ôm cái chí lo trước mọi người


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Hải Đường cầu nọ nước bời bời
Thong thả neo thuyền vịnh cảnh chơi
Tiếng sóng ghềnh bên vang gối khách
Màu xanh núi rẽ tiễn buồm xuôi
Hy Kinh nửa cuốn tiêu niềm tục
Rượu Đỗ vài chung lảng sự đời
Muôn dặm giang hồ lòng nhớ chúa
Ôm niềm lo trước dẫu không tài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hải Đường nước cuộn dưới cầu trôi
Thuyền buộc nhàn ngâm nhớ cuộc chơi
Tiếng sóng tiếng ghềnh dồn gối khách
Núi chia sắc biếc tiễn thuyền xuôi
Hi Kinh nửa quyển lo tiêu tán
Rượu Đỗ ba chung buồn cũ vơi
Vạn dặm giang hồ lòng “cửa khuyết”
Vui sau lo trước chí đời người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hải Đường nước chảy cuộn cuồn trôi,
Thuyền buộc ngâm thơ ghi cuộc chơi.
Thác chảy sóng đưa bên gối khách,
Màu xanh núi rẽ tiễn thuyền xuôi.
Hy Kinh nửa cuốn tiêu đời tục,
Đỗ Phủ ba chung sầu gột vơi.
Muôn dặm giang hồ lòng chốn chúa,
Kém tài nhưng chí lo hơn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời