Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đình Tân (64 bài)
- Phan Ngọc Hoàn (1 bài)
- Thiên Thê (5 bài)
- Hồ Chí Minh (303 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
Tạo ngày 18/09/2014 20:20 bởi tôn tiền tử
Hoàng Bá Chuân (1892-1974) hiệu Minh Sơn, quê huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là một nhà nho có nhiều đóng góp cho cách mạng. Ông là dòng dõi của Mạc Đĩnh Chi và Mạc Đăng Dung, và có bảy người con trai.