Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Chi Lan (8 bài)
- Bùi Đạt (1 bài)
- Đỗ Nhuận (1 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Phạm Thuý Lan (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
Tạo ngày 09/09/2005 13:20 bởi Vanachi
Đỗ Cận 杜覲 (1434-?) vốn tên là Đỗ Viễn nhưng vua Lê Thánh Tông đổi tên ông thành Đỗ Cận. Ông đỗ tiến sĩ năm 1478, làm đến chức Tham chính sứ Quảng Nam, từng được cử đi sứ Trung Quốc.