Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thái Thuận (123 bài)
- Lương Thế Vinh (2 bài)
- Đỗ Hựu (1 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Bùi Viết Lương (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/12/2019 21:49 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Tông Lan (1440-1512) quê xã Quang Thừa, huyện Kim Bảng (nay là thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu Quang Thuận thứ 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, làm quan tới Thừa chính sứ. Ông là cha của Nguyễn Tông Mạo - tiến sĩ khoa Ất Sửu 1505.

 

Tuyển tập chung