Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lương Thế Vinh (2 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Bùi Viết Lương (2 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/03/2022 22:13 bởi tôn tiền tử
Đỗ Hựu 杜佑 (1441-?) người xã Đại Nhiễm, huyện Ý Yên, nay thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9 (1478) đời Lê Thánh Tông, làm chức quan Lại bộ Tả thị lang, từng đi sứ nhà Minh. Ông có công chiêu dân khai hoang vùng đất ven sông Hát (sông Đáy ngày nay), là một vị quan thanh liêm.