25.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Lương Thế Vinh (2 bài)
- Đỗ Hựu (1 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/12/2019 10:47 bởi tôn tiền tử
Bùi Viết Lương 裴曰良 (1442-1531) nguyên quán xã Nham Lạng, huyện Ngự Thiên (nay thuộc Hưng Hà, Thái Bình), sau về xã Dũng Kim, huyện Nam Xang (nay thuộc thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Ông đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân khoa Bính Tuất (1466) niên hiệu Quang Thuận thứ 7 đời Lê Thánh Tông, là người uyên thâm, từng đi sứ nhà Minh, làm quan đến chức Thượng thư, sau xin về trí sĩ. Tác phẩm có Bắc hành thi tập, Điền gia lạc.

 

Tuyển tập chung