Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Chi Lan (8 bài)
- Đỗ Cận (1 bài)
- Bùi Đạt (1 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/02/2018 16:30 bởi hongha83
Đỗ Nhuận 杜潤 (1436-1495) người xã Kim Hoa, huyện Kim Hoa, thừa tuyên Kinh Bắc, nay là thôn Bạch Đa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ông sinh ngày 3 tháng 5 năm Bính Thìn (1436) mất năm Hồng Đức thứ 26 (1495) thọ 59 tuổi. Đỗ Nhuận là một danh sĩ đất Kinh đô. Ông thi đỗ Đồng tiến sĩ năm Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận thứ 7 (1466), làm quan đến Đông các Đại học sĩ kiêm Lễ bộ Thượng thư. Mùa thu năm Mậu Tý (1468) ông cùng Quách Đình Bảo hộ giá vua Lê Thánh Tông du chơi Lam Kinh ở Thanh Hoá. Ông lại cùng với Thân Nhân Trung soạn Thiên Nam dư hạ tập dưới sự chỉ đạo của Lê Thánh Tông. Mùa thu năm Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484) Lê Thánh Tông cho dựng bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, ông được nhà vua sai soạn bài ký khắc trên bia ghi tên các vị đỗ tiến sĩ. Văn chương của ông rất thanh nhã, vua…