Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2018 17:11

從駕西征奉和御製思家將士

同袍共枕兩難俱,
殘月西營客夢孤。
碧草情懷空擬恨,
清霜志氣尚橫秋。
沉沉鼓角數聲斷,
杳杳鱗鴻一字無。
此去莫嫌離別苦,
人生幾到帝王州。

 

Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”

Đồng bào cộng chẩm lưỡng nan câu,
Tàn nguyệt tây chinh khách mộng cô.
Bích thảo tình hoài không nghĩ hận,
Thanh sương chí khí thượng hoành thu.
Trầm trầm cổ giác sổ thanh đoạn,
Diểu diểu lân hồng nhất tự vô.
Thử khứ mạc hiềm ly biệt khổ,
Nhân sinh kỷ đáo đế vương châu.

 

Dịch nghĩa

Cùng áo bào lại cùng chăn gối, hai cái đó khó đạt
Trăng tàn doanh trại phía tây, giấc mộng cô đơn trên đất khách
Tình cảm anh em luống những ân hận
Chí người tráng sĩ còn ngang trời thu
Tiếng trống, tù và nặng nề vang lên rồi đứt đoạn
Tin nhạn thư cá biền biệt không có lấy một hàng
Chuyến đi này chẳng ngại khổ vì cảnh ly biệt
Vì đời người mấy khi được đến đất Đế vương

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường Luân

Chung áo chung chăn khó cộng cam
Trăng tàn Tây trại mộng cô đơn
Anh em tình nghĩa lòng đau đáu
Tráng sĩ chí cao dạ ngổn ngang
Tiếng trống, tù và xen mấy tiếng
Thư chim tin cá vắng đôi hàng
Hiềm chi gian khổ vì ly biệt
Mấy dịp được về đất Đế vương?


Nguồn: Hội Tao đàn - Tác giả tác phẩm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1993
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cùng áo, cùng chăn khó lắm ru
Trăng tàn tây trại, mộng âm u
Anh em tình cảm còn ân hận
Tráng sĩ tinh thần vượt gió thu
Tiếng trống, tù và thì ngắt quãng
Nhạn tin, thư cá lại xa mù
Chuyến đi chẳng ngại vì li biệt
Mấy kẻ trong đời đất Đế du?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo bào chăn gối khó cùng nhau,
Doanh trại trăng tàn ở phía tây,
Giấc mộng cô đơn trên đất khách,
Anh em tình cảm luống âu sầu.
Tù và tiếng trống vang từng đoạn,
Tráng sĩ chí người vượt gió thu.
Thư cá tin nhà lâu cách biệt,
Biệt ly chẳng ngại chuyến đi này.
Mấy khi đời người được như thế,
Đến đất đế vương thoả có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời