Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Đào Công Soạn (2 bài)
- Nguyễn Húc (5 bài)
- Lý Tử Tấn (4 bài)
- Lê Thái Tổ (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bùi Văn Nguyên (2 bài)
- Phan Văn Các (2 bài)
- Lê Thước (1 bài)
Tạo ngày 19/02/2012 14:55 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 19/02/2012 21:15 bởi hongha83
Vũ Mộng Nguyên 武夢原 (1380-?) hiệu Vị Khê 未谿, Lạn Kha 爛軻, người làng Đông Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ thái học sinh (tiến sĩ) khoa Canh Thìn năm Thánh Nguyên thứ hai đời Hồ Quý Ly, cùng một khoa với Nguyễn Trãi và Lý Tử Tấn. Về sau làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám triều Lê. Vũ Mộng Nguyên làm đến chức Tế tửu, ông về hưu năm 74 tuổi. Không rõ ông mất năm nào. Thơ Vũ Mộng Nguyên có phong độ nhà giáo.