15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
216 bài dịch
Tạo ngày 10/09/2018 13:15 bởi Vanachi
Phan Văn Các sinh ngày 11-3-1936, quê Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh, sống tại Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Trung văn Đại học Sư phạm năm 1956, công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, là phó giáo sư từ năm 1984, và từng giữ chức viện trưởng giai đoạn 1990-1999.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Hạ Kính Chi (Trung Quốc)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Kim Man-jung (Hàn Quốc)

Lỗ Tấn (Trung Quốc)

 1. Ai Phạm quân kỳ 1
  2
 2. Ai Phạm quân kỳ 2
  1
 3. Ai Phạm quân kỳ 3
  1
 4. Anh
  1
 5. Bài ca “Người tốt”
  1
 6. Bài ca “Tranh chấp ngôn từ”
  1
 7. Bài ca khoa công dân
  1
 8. Báo tải hoạn não viêm hí tác
  1
 9. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 1
  1
 10. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2
  1
 11. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3
  1
 12. Canh Tý tống Táo tức sự
  1
 13. Cáp cáp ái hề ca kỳ 1
  2
 14. Cáp cáp ái hề ca kỳ 2
  2
 15. Cáp cáp ái hề ca kỳ 3
  2
 16. Chiến tai ca
  1
 17. Đáp khách tiếu
  1
 18. Đề “Bàng hoàng”
  1
 19. Đề “Nột hàm”
  1
 20. Đề Tam Nghĩa tháp
  1
 21. Điếu Dương Thuyên
  1
 22. Điếu đại học sinh
  1
 23. Điếu Đinh quân
  1
 24. Điếu Lô Tao
  1
 25. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 1
  1
 26. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 2
  1
 27. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 3
  1
 28. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 4
  1
 29. Hoa đào
  1
 30. Học sinh hoà ngọc Phật
  1
 31. Hợi niên tàn thu ngẫu tác
  1
 32. Liên bồng nhân
  1
 33. Lời đề cho tập “Nhi dĩ”
  1
 34. Mộng
  1
 35. Nam Kinh dân dao
  1
 36. Ngẫu thành
  1
 37. Nhất chi thanh thái thoả Tương linh
  1
 38. Nhất nhị bát chiến hậu tác
  1
 39. Nhị thập nhị niên nguyên đán
  1
 40. Nỗi thất tình của tôi (Thơ đường phố phỏng cổ)
  1
 41. Sở văn
  1
 42. Tặng Bồng Tử
  1
 43. Tặng hoạ sư
  1
 44. Tặng nhân kỳ 1
  1
 45. Tặng nhân kỳ 2
  1
 46. Tặng Nhật Bản ca nhân
  1
 47. Tặng Ô Kỳ Sơn
  1
 48. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 1
  1
 49. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2
  1
 50. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3
  1
 51. Thần Ái Tình
  1
 52. Thế đậu ky thân oan
  1
 53. Thu dạ hữu cảm
  1
 54. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 1
  1
 55. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 2
  1
 56. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 3
  1
 57. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 4
  1
 58. Tống O.E. quân huề lan quy quốc
  1
 59. Trở Úc Đạt Phu di gia Hàng Châu
  1
 60. Tương linh ca
  1
 61. Văn tế thần sách
  1
 62. Vô đề (Cố hương ảm ảm toả huyền vân)
  1
 63. Vô đề (Đại dã đa câu cức)
  1
 64. Vô đề (Đại giang nhật dạ hướng đông lưu)
  1
 65. Vô đề (Động Đình mộc lạc Sở thiên cao)
  1
 66. Vô đề (Hạo xỉ Ngô oa xướng “Liễu chi”)
  1
 67. Vô đề (Huyết ốc trung nguyên phì kình thảo)
  1
 68. Vô đề (Nhất chi thanh thái thoả Tương linh)
  1
 69. Vô đề (Vạn gia mặc diện một hao lai)
  1
 70. Vô đề (Vũ Hoa đài biên mai đoạn kích)
  1
 71. Vô đề (Vũ vực đa phi tướng)
  1
 72. Vô đề (Yên thuỷ tầm thường sự)
  1
 73. Vườn hoa của họ
  1

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Ngô Trí Hoà (Việt Nam)

Nguyễn Cao (Việt Nam)

Nguyễn Duy Thì (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Quý Đức (Việt Nam)

Nguyễn Thiên Tích (Việt Nam)

Nhữ Công Chân (Việt Nam)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

 1. Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc
  2
 2. Chí kính Mi trung lưu ngộ đồng quận Tiên Điền tướng công gia quyến thuyền thất chỉ hữu thi nhất luật
  1
 3. Chu bạc kinh vi trung lưu ngộ đại phong vũ
  2
 4. Chu chí Vĩnh thị tân thứ phát hồi thành nhất luật
  2
 5. Chu đáo Lang Trại thứ địa đầu chính tiếp tiên thê phụ mẫu gia trạch nhập tiếp nhạc phụ, kiến hữu bất bình chi sắc quy thuyền ngâm sổ cú
  2
 6. Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng
  2
 7. Chu tại Hương Cần thuỷ hạc vị đắc tiến ngẫu hứng
  2
 8. Chu tại Kinh Tiêu đãi triều ngẫu thành
  2
 9. Dạ bán chẩm quan thuỵ bán ngẫu đắc
  2
 10. Dạ phiếm đối nguyệt
  2
 11. Dạ phiếm ngẫu đắc
  2
 12. Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành
  2
 13. Đề minh tinh hậu diện nhất tuyệt
  2
 14. Khốc nương
  2
 15. Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn
  2
 16. Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc
  2
 17. Ô hô ca
  2
 18. Sơ bát nhật trú phiếm tức sự
  2
 19. Sơ cửu nhật ngộ vũ
  3
 20. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 1
  2
 21. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2
  2
 22. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ, nhân thành tam luật kỳ 3
  2
 23. Sơ thập nhật thích Dục Thuý sơn
  2
 24. Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc
  2
 25. Thần Phù tạm trú thư hoài
  2
 26. Thập nhất nhật kỷ hoài
  2
 27. Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật
  2
 28. Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật
  2
 29. Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật
  2
 30. Tiểu tình phát trạo
  2
 31. Tịnh hữu vãn thi kỳ 1
  2
 32. Tịnh hữu vãn thi kỳ 2
  2
 33. Tịnh hữu vãn thi kỳ 3
  2
 34. Tịnh hữu vãn thi nhất thủ
  2
 35. Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc
  2
 36. Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt
  2

Quách Mạt Nhược (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Vũ Mộng Nguyên (Việt Nam)

Vương Duy (Trung Quốc)