15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
226 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm Tuyền (70 bài)
- Quang Huy (14 bài)
- Nguyễn Đình Toàn (7 bài)
- Võ Văn Trực (67 bài)
- Đặng Trường Giang (135 bài)
Tạo ngày 10/09/2018 13:15 bởi Vanachi
Phan Văn Các sinh ngày 11-3-1936, quê Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh, sống tại Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Trung văn Đại học Sư phạm năm 1956, công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, là phó giáo sư từ năm 1984, và từng giữ chức viện trưởng giai đoạn 1990-1999.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ai Phạm quân kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  2
 2. Ai Phạm quân kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  1
 3. Ai Phạm quân kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  1
 4. Anh (Lỗ Tấn)
  1
 5. Ấn tượng về Thượng Hải 上海印象 (Quách Mạt Nhược)
  1
 6. Ba người phiếm thần luận 三个泛神论者 (Quách Mạt Nhược)
  1
 7. Bạc chu Bành Thành hoài ngộ tuyết thứ Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ vận (Nguyễn Duy Thì)
  3
 8. Bài ca “Người tốt” 好东西歌 (Lỗ Tấn)
  1
 9. Bài ca “Tranh chấp ngôn từ” 「言詞爭執」歌 (Lỗ Tấn)
  1
 10. Bài ca khoa công dân 公民科歌 (Lỗ Tấn)
  1
 11. Bài ca Lôi Phong (1) (Hạ Kính Chi)
  1
 12. Bài ca Lôi Phong (2) (Hạ Kính Chi)
  1
 13. Bài ca Lôi Phong (3) (Hạ Kính Chi)
  1
 14. Bài ca Lôi Phong (4) (Hạ Kính Chi)
  1
 15. Bài ca Lôi Phong (5) (Hạ Kính Chi)
  1
 16. Bài ca Lôi Phong (6) (Hạ Kính Chi)
  1
 17. Bài ca say dưới gốc mai 梅花树下醉歌 (Quách Mạt Nhược)
  1
 18. Bài thơ tựa 序诗 (Quách Mạt Nhược)
  1
 19. Bành Thành hoài cổ hoạ Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ vận (Nguyễn Duy Thì)
  3
 20. Bành Thành hoài cổ hoạ chánh sứ Nguyễn Phác Phủ vận (Ngô Trí Hoà)
  2
 21. Báo tải hoạn não viêm hí tác (Lỗ Tấn)
  1
 22. Biệt ly 别离 (Quách Mạt Nhược)
  3
 23. Buổi sáng quang đãng 晴朝 (Quách Mạt Nhược)
  1
 24. Cái cò (Quách Mạt Nhược)
  1
 25. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  1
 26. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  1
 27. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  1
 28. Canh Tý tống Táo tức sự (Lỗ Tấn)
  1
 29. Cáp cáp ái hề ca kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  2
 30. Cáp cáp ái hề ca kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  2
 31. Cáp cáp ái hề ca kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  2
 32. Cận Long Châu (Hồ Chí Minh)
  2
 33. Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc (Phạm Nguyễn Du)
  2
 34. Chí kính Mi trung lưu ngộ đồng quận Tiên Điền tướng công gia quyến thuyền thất chỉ hữu thi nhất luật (Phạm Nguyễn Du)
  1
 35. Chia tay trong đêm 夜别 (Quách Mạt Nhược)
  1
 36. Chiến tai ca (Lỗ Tấn)
  1
 37. Chu bạc kinh vi trung lưu ngộ đại phong vũ (Phạm Nguyễn Du)
  2
 38. Chu chí Vĩnh thị tân thứ phát hồi thành nhất luật (Phạm Nguyễn Du)
  2
 39. Chu đáo Lang Trại thứ địa đầu chính tiếp tiên thê phụ mẫu gia trạch nhập tiếp nhạc phụ, kiến hữu bất bình chi sắc quy thuyền ngâm sổ cú (Phạm Nguyễn Du)
  2
 40. Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng (Phạm Nguyễn Du)
  2
 41. Chu tại Hương Cần thuỷ hạc vị đắc tiến ngẫu hứng (Phạm Nguyễn Du)
  2
 42. Chu tại Kinh Tiêu đãi triều ngẫu thành (Phạm Nguyễn Du)
  2
 43. Cỏ xanh trên đồng ngoại ô 郊原的青草 (Quách Mạt Nhược)
  2
 44. Cuộc khủng bố bừng bừng ngùn ngụt 如火如荼的恐怖 (Quách Mạt Nhược)
  1
 45. Dạ bán chẩm quan thuỵ bán ngẫu đắc (Phạm Nguyễn Du)
  2
 46. Dạ phiếm đối nguyệt (Phạm Nguyễn Du)
  2
 47. Dạ phiếm ngẫu đắc (Phạm Nguyễn Du)
  2
 48. Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành (Phạm Nguyễn Du)
  2
 49. Dấu chân trên cát 沙上的脚印 (Quách Mạt Nhược)
  1
 50. Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác (Nguyễn Phi Khanh)
  4
 51. Dương Châu mạn - Ức Cao Chu Thần (Tùng Thiện Vương)
  1
 52. Đáp khách tiếu (Lỗ Tấn)
  1
 53. Đèn lòng 心灯 (Quách Mạt Nhược)
  1
 54. Đề “Bàng hoàng” (Lỗ Tấn)
  1
 55. Đề “Nột hàm” (Lỗ Tấn)
  1
 56. Đề minh tinh hậu diện nhất tuyệt (Phạm Nguyễn Du)
  2
 57. Đề Tam Nghĩa tháp (Lỗ Tấn)
  1
 58. Đêm dạo chơi đồi thông Mười Dặm 夜步十里松原 (Quách Mạt Nhược)
  1
 59. Đêm tối 暗夜 (Quách Mạt Nhược)
  1
 60. Đêm vắng 静夜 (Quách Mạt Nhược)
  1
 61. Điếu Dương Thuyên (Lỗ Tấn)
  1
 62. Điếu đại học sinh (Lỗ Tấn)
  1
 63. Điếu Đinh quân (Lỗ Tấn)
  1
 64. Điếu Lô Tao (Lỗ Tấn)
  1
 65. Đứng trên bờ địa cầu nổi hiệu kèn 立在地球边上放号 (Quách Mạt Nhược)
  1
 66. Giải bội lệnh - Đề Vĩ Dạ Nam cầm khúc hậu (Tùng Thiện Vương)
  1
 67. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  1
 68. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  1
 69. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  1
 70. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 4 (Lỗ Tấn)
  1
 71. Hai ngôi sao lớn 两个大星 (Quách Mạt Nhược)
  1
 72. Hoa đào 桃花 (Lỗ Tấn)
  1
 73. Hoán khê sa - Xuân hiểu (Tùng Thiện Vương)
  3
 74. Hoàng Sơn nhật ký kỳ 1 (Hồ Chí Minh)
  1
 75. Hoàng Sơn nhật ký kỳ 2 (Hồ Chí Minh)
  1
 76. Hoàng Sơn nhật ký kỳ 3 (Hồ Chí Minh)
  1
 77. Hoàng Sơn nhật ký kỳ 4 (Hồ Chí Minh)
  1
 78. Hoàng Sơn nhật ký kỳ 5 (Hồ Chí Minh)
  2
 79. Hoàng Sơn nhật ký kỳ 6 (Hồ Chí Minh)
  2
 80. Học sinh hoà ngọc Phật (Lỗ Tấn)
  1
 81. Hợi niên tàn thu ngẫu tác (Lỗ Tấn)
  1
 82. Khốc nương (Phạm Nguyễn Du)
  2
 83. Khúc ca đau thương nơi Hoàng Hải 黄海中的哀歌 (Quách Mạt Nhược)
  1
 84. Kim nhân bổng ngọc bàn - Du sơn (Tùng Thiện Vương)
  2
 85. Ký Lý tư không kỹ (Lưu Vũ Tích)
  7
 86. Ký Mao chủ tịch (Hồ Chí Minh)
  2
 87. Liên bồng nhân (Lỗ Tấn)
  1
 88. Lời đề cho tập “Nhi dĩ” 「而已集」题词 (Lỗ Tấn)
  1
 89. Lưỡng đồng tâm (Tùng Thiện Vương)
  1
 90. Ly Bắc Kinh (Hồ Chí Minh)
  2
 91. Mại bi đường - Vãn khởi (Tùng Thiện Vương)
  2
 92. Mao trai thư hoài (Nguyễn Thiên Tích)
  2
 93. Mặt trời mọc 日出 (Quách Mạt Nhược)
  1
 94. Mậu Thân xuân tiết (Hồ Chí Minh)
  5
 95. Mây trắng 白云 (Quách Mạt Nhược)
  1
 96. Mô ngư nhi - Đắc cố nhân viễn tín (Tùng Thiện Vương)
  1
 97. Mô ngư nhi - Tống biệt (Tùng Thiện Vương)
  1
 98. Mộng (Lỗ Tấn)
  1
 99. Mộng Giang Nam kỳ 2 (Ôn Đình Quân)
  8
 100. Nam Kinh dân dao (Lỗ Tấn)
  1
 101. Nếu chúng ta không đi chiến đấu 假使我们不去打仗 (Điền Gian)
  1
 102. Ngẫu thành (Lỗ Tấn)
  1
 103. Ngẫu thành 偶成 (Quách Mạt Nhược)
  1
 104. Ngọ quá Thiên Giang (Hồ Chí Minh)
  1
 105. Ngọn đèn (Quách Mạt Nhược)
  1
 106. Ngợi ca đập nước Mười Ba Lăng 颂十三陵水库 (Quách Mạt Nhược)
  1
 107. Ngợi chào vầng dương 太阳礼赞 (Quách Mạt Nhược)
  1
 108. Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn (Phạm Nguyễn Du)
  2
 109. Nguyên đán thí bút ngôn chí (Nguyễn Cao)
  5
 110. Ngước trông 仰望 (Quách Mạt Nhược)
  1
 111. Nhất chi thanh thái thoả Tương linh (Lỗ Tấn)
  1
 112. Nhất nhị bát chiến hậu tác (Lỗ Tấn)
  1
 113. Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc (Phạm Nguyễn Du)
  2
 114. Nhị thập nhị niên nguyên đán (Lỗ Tấn)
  1
 115. Nhị vật (Hồ Chí Minh)
  2
 116. Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ (Tô Thức)
  11
 117. Nỗi thất tình của tôi (Thơ đường phố phỏng cổ) 我的失恋(拟古的新打油诗) (Lỗ Tấn)
  1
 118. Nữ thần sức khoẻ 司健康的女神 (Quách Mạt Nhược)
  1
 119. Ô hô ca (Phạm Nguyễn Du)
  2
 120. Pháp khúc hiến tiên âm - Thính Trần Bát di đàn Nam cầm (Tùng Thiện Vương)
  1
 121. Phật đá 石佛 (Quách Mạt Nhược)
  1
 122. Quá Hồ Bắc (Hồ Chí Minh)
  1
 123. Quá Thuỷ Hoàng mộ (Vương Duy)
  4
 124. Quế Lâm phong cảnh (Hồ Chí Minh)
  1
 125. Quốc Tử Giám song khổng tước (Nguyễn Quý Đức)
  2
 126. Quy quốc tạp ngâm kỳ 2 (Quách Mạt Nhược)
  2
 127. Sáng sớm Thượng Hải 上海的清晨 (Quách Mạt Nhược)
  1
 128. Sáng tuyết 雪朝 (Quách Mạt Nhược)
  1
 129. Sau cơn mưa 雨后 (Quách Mạt Nhược)
  1
 130. Sầu xuân 春愁 (Quách Mạt Nhược)
  1
 131. Sơ bát nhật trú phiếm tức sự (Phạm Nguyễn Du)
  2
 132. Sơ cửu nhật ngộ vũ (Phạm Nguyễn Du)
  3
 133. Sơ liêm đạm nguyệt - Mai hoa (Tùng Thiện Vương)
  1
 134. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 1 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 135. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 136. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ, nhân thành tam luật kỳ 3 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 137. Sơ thập nhật thích Dục Thuý sơn (Phạm Nguyễn Du)
  2
 138. Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc (Phạm Nguyễn Du)
  2
 139. Sở văn (Lỗ Tấn)
  1
 140. Ta sẽ gặp nhau trong ánh đỏ 我们在赤光之中相见 (Quách Mạt Nhược)
  2
 141. Tắm biển 浴海 (Quách Mạt Nhược)
  1
 142. Tằm xuân 春蚕 (Quách Mạt Nhược)
  1
 143. Tặng bạn 赠友 (Quách Mạt Nhược)
  1
 144. Tặng Bồng Tử (Lỗ Tấn)
  1
 145. Tặng hoạ sư (Lỗ Tấn)
  1
 146. Tặng nhân kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  1
 147. Tặng nhân kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  1
 148. Tặng Nhật Bản ca nhân (Lỗ Tấn)
  1
 149. Tặng Ô Kỳ Sơn (Lỗ Tấn)
  1
 150. Tặng Trần Canh đồng chí (Hồ Chí Minh)
  1
 151. Tặng Triều-Trung hữu hảo hiệp hội (Quách Mạt Nhược)
  1
 152. Tầm hữu vị ngộ (Hồ Chí Minh)
  5
 153. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  1
 154. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  1
 155. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  1
 156. Tây giang nguyệt - Hoạ Lật Viên vận giản Hoà Phủ (Tùng Thiện Vương)
  4
 157. Than không khói 无烟煤 (Quách Mạt Nhược)
  1
 158. Than trong lò 炉中煤 (Quách Mạt Nhược)
  2
 159. Thanh bình nhạc - Tảo phát (Tùng Thiện Vương)
  2
 160. Thần Ái Tình 爱之神 (Lỗ Tấn)
  1
 161. Thần Phù tạm trú thư hoài (Phạm Nguyễn Du)
  2
 162. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 1 (Quách Mạt Nhược)
  1
 163. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 2 (Quách Mạt Nhược)
  1
 164. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 3 (Quách Mạt Nhược)
  1
 165. Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 4 (Quách Mạt Nhược)
  1
 166. Thập nhất nhật kỷ hoài (Phạm Nguyễn Du)
  2
 167. Thập tam tảo quá Trường Sa (Hồ Chí Minh)
  1
 168. Thế đậu ky thân oan (Lỗ Tấn)
  1
 169. Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật (Phạm Nguyễn Du)
  2
 170. Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật (Phạm Nguyễn Du)
  2
 171. Thiên cẩu 天狗 (Quách Mạt Nhược)
  1
 172. Thơ dâng 献诗 (Quách Mạt Nhược)
  1
 173. Thu dạ hữu cảm (Lỗ Tấn)
  1
 174. Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật (Phạm Nguyễn Du)
  2
 175. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  1
 176. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  1
 177. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  1
 178. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 4 (Lỗ Tấn)
  1
 179. Tích ngân đăng - Đăng (Tùng Thiện Vương)
  1
 180. Tích xuân (Vũ Mộng Nguyên)
  1
 181. Tiên Du sơn (Vũ Mộng Nguyên)
  1
 182. Tiếng ve 鸣蝉 (Quách Mạt Nhược)
  1
 183. Tiểu đào hồng - Chúc lệ phủ đường sách phú (Tùng Thiện Vương)
  1
 184. Tiểu tình phát trạo (Phạm Nguyễn Du)
  2
 185. Tịnh hữu vãn thi kỳ 1 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 186. Tịnh hữu vãn thi kỳ 2 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 187. Tịnh hữu vãn thi kỳ 3 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 188. Tịnh hữu vãn thi nhất thủ (Phạm Nguyễn Du)
  2
 189. Tôi là người thờ phụng tượng thần đây 我是个偶像崇拜者 (Quách Mạt Nhược)
  1
 190. Tôi nhớ tới Trần Thiệp, Ngô Quảng 我想起了陈涉吴广 (Quách Mạt Nhược)
  1
 191. Tống O.E. quân huề lan quy quốc (Lỗ Tấn)
  1
 192. Trăng mới 新月 (Quách Mạt Nhược)
  1
 193. Trăng mới và biển lặng (Quách Mạt Nhược)
  1
 194. Trăng non và mây bạc 新月與白雲 (Quách Mạt Nhược)
  1
 195. Trên đê Ngô Tùng 吴淞堤上 (Quách Mạt Nhược)
  1
 196. Trên núi Bút Lập, xa trông... 笔立山头展望 (Quách Mạt Nhược)
  1
 197. Trên thuyền biển ngóng mặt trời lên 海舟中望日出 (Quách Mạt Nhược)
  1
 198. Triều xuân 春潮 (Quách Mạt Nhược)
  1
 199. Trong buổi hoà nhạc 演奏会上 (Quách Mạt Nhược)
  1
 200. Trọng xuân Quốc Tử Giám đinh tế cung kỷ nhất luật (Nhữ Công Chân)
  1
 201. Trở Úc Đạt Phu di gia Hàng Châu (Lỗ Tấn)
  1
 202. Trời chiều 夕暮 (Quách Mạt Nhược)
  1
 203. Tuyên ngôn của thơ 诗的宣言 (Quách Mạt Nhược)
  1
 204. Tuyết trắng trên núi Nga My 峨嵋山上的白雪 (Quách Mạt Nhược)
  2
 205. Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc (Phạm Nguyễn Du)
  2
 206. Tương linh ca (Lỗ Tấn)
  1
 207. Ức Giang Nam kỳ 1 (Bạch Cư Dị)
  10
 208. Văn tế thần sách (Lỗ Tấn)
  1
 209. Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt (Phạm Nguyễn Du)
  2
 210. Viếng Nhiếp Nhĩ 悼聂耳 (Quách Mạt Nhược)
  1
 211. Vô đề (1) (Kim Man-jung)
  1
 212. Vô đề (2) (Kim Man-jung)
  1
 213. Vô đề (3) (Kim Man-jung)
  1
 214. Vô đề (Cố hương ảm ảm toả huyền vân) (Lỗ Tấn)
  1
 215. Vô đề (Đại dã đa câu cức) (Lỗ Tấn)
  1
 216. Vô đề (Đại giang nhật dạ hướng đông lưu) (Lỗ Tấn)
  1
 217. Vô đề (Động Đình mộc lạc Sở thiên cao) (Lỗ Tấn)
  1
 218. Vô đề (Hạo xỉ Ngô oa xướng “Liễu chi”) (Lỗ Tấn)
  1
 219. Vô đề (Huyết ốc trung nguyên phì kình thảo) (Lỗ Tấn)
  1
 220. Vô đề (Nhất chi thanh thái thoả Tương linh) (Lỗ Tấn)
  1
 221. Vô đề (Vạn gia mặc diện một hao lai) (Lỗ Tấn)
  1
 222. Vô đề (Vũ Hoa đài biên mai đoạn kích) (Lỗ Tấn)
  1
 223. Vô đề (Vũ vực đa phi tướng) (Lỗ Tấn)
  1
 224. Vô đề (Yên thuỷ tầm thường sự) (Lỗ Tấn)
  1
 225. Với trăng 对月 (Quách Mạt Nhược)
  1
 226. Vườn hoa của họ 他們的花園 (Lỗ Tấn)
  1