164.62
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
81 bài thơ, 2 bài dịch
9 người thích
Tạo ngày 04/06/2008 01:42 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/03/2009 21:30 bởi hongha83
Lỗ Tấn 鲁迅 (1881-1936), danh nhân văn hoá thế giới, tên thật là Chu Thụ Nhân 周树人, tự Dự Tài 豫才, quê huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Lỗ Tấn sinh trong một gia đình quan lại đã sa sút. Cha của ông là Chu Bá Nghi đỗ tú tài nhưng không được ra làm quan, bị bệnh mất sớm. Mẹ của ông là Lỗ Thuỵ. Bà đã sớm có ảnh hưởng đến khả năng văn chương của Lỗ Tấn qua vệc bà kể cho ông nghe nhiều truyện cổ dân gian. Lỗ Tấn là bút danh ông lấy từ họ mẹ. Năm 1899, ông đến Nam Kinh theo học ở Thuỷ sư học đường (trường đào tạo nhân viên hàng hải). Hai năm sau, ông thi vào trường Khoáng lộ học đường (đào tạo kỹ sư mỏ địa chất). Năm 1902, Lỗ Tấn du học Nhật Bản, tại đây ông tham gia Quang Phục hội, một tổ chức yêu nước của người Trung Quốc. Sau hai năm học tiếng Nhật, năm 1904, ông chính thức vào học ngành y ở trường…

 

 1. Ai Phạm quân kỳ 1
  2
 2. Ai Phạm quân kỳ 2
  1
 3. Ai Phạm quân kỳ 3
  1
 4. Anh
  1
 5. Bài ca “Người tốt” 好东西歌
  1
 6. Bài ca “Tranh chấp ngôn từ” 「言詞爭執」歌
  1
 7. Bài ca khoa công dân 公民科歌
  1
 8. Báo tải hoạn não viêm hí tác
  1
 9. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 1
  1
 10. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2
  1
 11. Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3
  1
 12. Canh Tý tống Táo tức sự
  1
 13. Cáp cáp ái hề ca kỳ 1
  2
 14. Cáp cáp ái hề ca kỳ 2
  2
 15. Cáp cáp ái hề ca kỳ 3
  2
 16. Chiến tai ca
  1
 17. Đáp khách tiếu
  1
 18. Đề “Bàng hoàng”
  1
 19. Đề “Nột hàm”
  1
 20. Đề Tam Nghĩa tháp
  1
 21. Điếu Dương Thuyên
  1
 22. Điếu đại học sinh
  1
 23. Điếu Đinh quân
  1
 24. Điếu Lô Tao
  1
 25. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 1
  1
 26. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 2
  1
 27. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 3
  1
 28. Giáo thụ tạp vịnh kỳ 4
  1
 29. Hoa đào 桃花
  1
 30. Học sinh hoà ngọc Phật
  1
 31. Hợi niên tàn thu ngẫu tác
  1
 32. Liên bồng nhân
  1
 33. Lời đề cho tập “Nhi dĩ” 「而已集」题词
  1
 34. Mộng
  1
 35. Nam Kinh dân dao
  1
 36. Ngẫu thành
  1
 37. Nhất chi thanh thái thoả Tương linh
  1
 38. Nhất nhị bát chiến hậu tác
  1
 39. Nhị thập nhị niên nguyên đán
  1
 40. Nỗi thất tình của tôi (Thơ đường phố phỏng cổ) 我的失恋(拟古的新打油诗)
  1
 41. Sở văn
  1
 42. Tặng Bồng Tử
  1
 43. Tặng hoạ sư
  1
 44. Tặng nhân kỳ 1
  1
 45. Tặng nhân kỳ 2
  1
 46. Tặng Nhật Bản ca nhân
  1
 47. Tặng Ô Kỳ Sơn
  1
 48. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 1
  1
 49. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2
  1
 50. Tân Sửu nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3
  1
 51. Thần Ái Tình 爱之神
  1
 52. Thế đậu ky thân oan
  1
 53. Thu dạ hữu cảm
  1
 54. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 1
  1
 55. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 2
  1
 56. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 3
  1
 57. Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 4
  1
 58. Tống O.E. quân huề lan quy quốc
  1
 59. Trở Úc Đạt Phu di gia Hàng Châu
  1
 60. Tự đề tiểu tượng
  1
 61. Tự trào
  2
 62. Tương linh ca
  1
 63. Văn tế thần sách
  1
 64. Vô đề (Cố hương ảm ảm toả huyền vân)
  1
 65. Vô đề (Đại dã đa câu cức)
  1
 66. Vô đề (Đại giang nhật dạ hướng đông lưu)
  1
 67. Vô đề (Động Đình mộc lạc Sở thiên cao)
  1
 68. Vô đề (Hạo xỉ Ngô oa xướng “Liễu chi”)
  1
 69. Vô đề (Huyết ốc trung nguyên phì kình thảo)
  1
 70. Vô đề (Nhất chi thanh thái thoả Tương linh)
  1
 71. Vô đề (Quán vu trường dạ quá xuân thì)
  1
 72. Vô đề (Vạn gia mặc diện một hao lai)
  1
 73. Vô đề (Vũ Hoa đài biên mai đoạn kích)
  1
 74. Vô đề (Vũ vực đa phi tướng)
  1
 75. Vô đề (Yên thuỷ tầm thường sự)
  1
 76. Vườn hoa của họ 他們的花園
  1

Dã thảo - 野草

Thơ dịch tác giả khác