Giáo gãy vùi bên Vũ Hoa đài
Mạc Sầu hồ gợn sóng không thôi
Người đẹp nhớ thương không gặp được
Tráng ca man mác nước in trời


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)