Vua Tiền dẫu chết như còn đó
Tướng Ngũ thành thần chẳng thể tìm
Đồng rộng nắng thơm, diều cú chực
Đồi con hương ngát, núi cao ngăn
Mộ phần xơ xác, tướng quân Nhạc
Mai hạc rầu rầu ẩn sĩ Lâm
Sao được bằng về nơi thoáng đãng
Thênh thang gió sóng mặc ca ngâm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)