28/03/2023 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở Úc Đạt Phu di gia Hàng Châu
阻郁達夫移家杭州

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 01:34

 

Nguyên tác

錢王登假仍如在,
伍相隨波不可尋。
平楚日和憎健翮,
小山香滿蔽高岑。
墳壇冷落將軍岳,
梅鶴凄涼處士林。
何似舉家遊曠遠,
風波浩蕩足行吟。

Phiên âm

Tiền vương đăng giả nhưng như tại,
Ngũ tương tuỳ ba bất khả tầm.
Bình sở nhật hoà tăng kiện cách,
Tiểu sơn hương mãn tế cao sầm.
Phần đàn lãnh lạc tướng quân Nhạc,
Mai hạc thê lương xử sĩ Lâm.
Hà tự cử gia du khoáng viễn,
Phong ba hạo đãng túc hành ngâm.

Bản dịch của Phan Văn Các

Vua Tiền dẫu chết như còn đó
Tướng Ngũ thành thần chẳng thể tìm
Đồng rộng nắng thơm, diều cú chực
Đồi con hương ngát, núi cao ngăn
Mộ phần xơ xác, tướng quân Nhạc
Mai hạc rầu rầu ẩn sĩ Lâm
Sao được bằng về nơi thoáng đãng
Thênh thang gió sóng mặc ca ngâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Trở Úc Đạt Phu di gia Hàng Châu